สสส. Thai Health Promotion Foundation

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้างการสื่อสารที่ดีในครอบครัว

"มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ"

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้างการสื่อสารที่ดีในครอบครัว

มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ 

#สสส #thaihealth
สวัสดียามเช้าค่ะ

#สสส #thaihealth

จริงใช่แล้ว การให้ก็อย่าให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อน เช้านี้ได้ให้ขนมเพื่อน🧀และใส่บาตรด้วยลดความตระหนี่ขี้เหนี่ยวใน💟ออกไป

9 hours ago
Avatar

Attachment10 hours ago
Avatar

สวัสดีค่ะ

8 hours ago
Avatar

Comment on Facebook

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้างการสื่อสารที่ดีในครอบครัว

"ชีวิตในสังคมสมัยนี้ ครอบครัวอาจหาเวลาอยู่ด้วยกันได้ไม่มากนัก"

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้างการสื่อสารที่ดีในครอบครัว

ชีวิตในสังคมสมัยนี้ ครอบครัวอาจหาเวลาอยู่ด้วยกันได้ไม่มากนัก

#สสส #thaihealth

Attachment21 hours ago
Avatar

Comment on Facebook

"สสส. สนับสนุนเทศบาลตำบลปริกเป็นต้นแบบ เพราะมีการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ชาวบ้านมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย พัฒนาโครงการต่างๆ เช่น การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีพ การดูแลสุขภาพโดยเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อลดการใช้บริการสุขภาพที่สถานีอนามัย"

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส.

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สสส. สนับสนุนเทศบาลตำบลปริกเป็นต้นแบบ เพราะมีการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ชาวบ้านมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย พัฒนาโครงการต่างๆ เช่น การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีพ การดูแลสุขภาพโดยเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อลดการใช้บริการสุขภาพที่สถานีอนามัย

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส.

#สสส #thaihealth

Attachment21 hours ago
Avatar

Comment on Facebook

การ 'สร้างสุขให้ชุมชน' ในแต่ละพื้นที่นั้น มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันไป แล้วแต่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นซึ่งหมายรวมถึงศาสนาด้วย
.
ในพื้นที่ 'ภาคใต้' มีความผสมผสานกันระหว่าชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม แน่นอนว่าการวางแผนสร้างสุขให้ชุมชนต้องแตกต่างกันออกไป
.
'รายการจุดประกาย' จะพาคุณผู้ชมไปพบกับต้นแบบแห่งการสร้างสุขให้พี่น้องชาวใต้ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

การสร้างสุขให้ชุมชนในแต่ละพื้นที่นั้น มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันไ...

สวัสดียามเช้าค่ะ

#สสส #thaihealth

การคิดก่อนพูดที่สัมมา—สำคัญจริงๆ!! เป็นองค์ที่2(สัมมาสังกัปปะ)ในมรรคองค์8ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทางนี้ทางเดียวที่เป็นทางพ้นทุกข์

1 day ago   ·  1
Avatar

Attachment1 day ago   ·  2
Avatar

Attachment1 day ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

สถานการณ์ครอบครัวข้ามรุ่นในประเทศไทย
สถานการณ์ครอบครัวข้ามรุ่นในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่หาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งช่องว่างระหว่างวัยทำให้เกิดช่องว่างการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างคนข้ามรุ่น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

#ครอบครัว #ครอบครัวข้ามรุ่น #สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“ใส่ใจกับปัญหาของสมาชิกในครอบครัว"

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“ใส่ใจกับปัญหาของสมาชิกในครอบครัว

#สสส #thaihealth

Attachment2 days ago
Avatar

ไม่คุ้นชินกับคำนี้เลย 😢

2 days ago
Avatar

Comment on Facebook

คนไทย 73% ป่วยเป็นโรค NCDs

NCDs ก็คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด เบาหวาน ความดัน

แต่โรคเหล่านี้มีทางป้องกันได้ด้วยการกินผัก ซึ่ง องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้มีการทำวิจัยมาแล้ว ว่าการกินผัก 400 กรัมต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดโรค NCDs ได้จริง
... See MoreSee Less

คนไทย 73% ป่วยเป็นโรค NCDs NCDs ก็คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโ...

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ที่มีส่วนสร้างพัฒนาการให้ลูกในด้านต่างๆ แม้การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ก็สามารถเสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้หลายๆ ด้าน

อ่านเพิ่มเติมที่ อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ดีกับลูกอย่างไร goo.gl/Dm66VL
... See MoreSee Less

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ที่มีส่วนสร้างพัฒนาการให้ลูกในด้านต่างๆ แม้การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ก็สามารถเสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้หลายๆ ด้าน

อ่านเพิ่มเติมที่ อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ดีกับลูกอย่างไร https://goo.gl/Dm66VL

Attachment2 days ago
Avatar

อ่านสะสมเหมือนหยอดกระปุก เวลามันเต็มนะคะ ดีใจสุดๆ

2 days ago
Avatar

Comment on Facebook

กลุ่มต้นกล้า และเครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง ชวนทุกคนไปเรียนรู้ร่วมกัน "บ้านวิถีอินทรีย์" : ที่จะนำเสนอการใช้ชีวิตการทำเกษตรแบบวิถีอินทรีย์ บนพื้นที่ 2 ไร่ถ้วน ที่ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ 100 % จัดการขยะ เลือกใช้สิ่งรอบตัวที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติมที่ ชวนร่วมกิจกรรม 'วิถีอินทรีย์' จ.นครนายก goo.gl/FgEB2u
... See MoreSee Less

กลุ่มต้นกล้า และเครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง ชวนทุกคนไปเรียนรู้ร่วมกัน บ้านวิถีอินทรีย์ : ที่จะนำเสนอการใช้ชีวิตการทำเกษตรแบบวิถีอินทรีย์ บนพื้นที่ 2 ไร่ถ้วน ที่ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ 100 % จัดการขยะ เลือกใช้สิ่งรอบตัวที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติมที่ ชวนร่วมกิจกรรม วิถีอินทรีย์ จ.นครนายก https://goo.gl/FgEB2u

กรมการจัดหางาน (กกจ.) หนุนการจ้างงานผู้สูงวัยผ่าน ‘กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา’ ระบุรอบ 6 เดือนผู้สูงวัย ได้บรรจุงานแล้วเกือบ 900 ราย แต่ยังมีตำแหน่งงานว่างผู้สูงวัยอีก 1,435 อัตรา

อ่านเพิ่มเติมที่ หนุนการจ้างงานผู้สูงวัย 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา goo.gl/tjpQKR
... See MoreSee Less

กรมการจัดหางาน (กกจ.) หนุนการจ้างงานผู้สูงวัยผ่าน ‘กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา’ ระบุรอบ 6 เดือนผู้สูงวัย ได้บรรจุงานแล้วเกือบ 900 ราย แต่ยังมีตำแหน่งงานว่างผู้สูงวัยอีก 1,435 อัตรา

อ่านเพิ่มเติมที่ หนุนการจ้างงานผู้สูงวัย 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา https://goo.gl/tjpQKR

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

สวัสดียามเช้านะค่ะ
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้านะค่ะ

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“ให้ความสำคัญกับการบอกกล่าวหรือไถ่ถามกัน"

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“ให้ความสำคัญกับการบอกกล่าวหรือไถ่ถามกัน

#สสส #thaihealth

การดูแลสุขภาพใจเป็นหนึ่งในงานที่ สสส. ให้ความสำคัญเพราะ สุขภาพใจและสุขภาพกายของเรามีความเชื่อมโยงกัน และไม่ว่าอากาศของเดือนเมษายนจะร้อนแค่ไหน หากเราควบคุมไม่ให้ใจเราร้อนตามอุณหภูมิไปด้วย เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ และเมื่อใจสงบเย็น กายก็เย็นตามไปด้วย

อ่านต่อได้ที่ 'ดับใจที่ร้อน ด้วยสติและสมาธิ' goo.gl/YhdiyA

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

การดูแลสุขภาพใจเป็นหนึ่งในงานที่ สสส. ให้ความสำคัญเพราะ สุขภาพใจและสุขภาพกายของเรามีความเชื่อมโยงกัน และไม่ว่าอากาศของเดือนเมษายนจะร้อนแค่ไหน หากเราควบคุมไม่ให้ใจเราร้อนตามอุณหภูมิไปด้วย เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ และเมื่อใจสงบเย็น กายก็เย็นตามไปด้วย 

อ่านต่อได้ที่ ดับใจที่ร้อน ด้วยสติและสมาธิ https://goo.gl/YhdiyA

#สสส #thaihealth

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งปรับปรุง 3 ด้าน “หลักสูตร-ครู-สภาพแวดล้อม” ต่อเนื่อง จับมือกับยูนิเซฟนำร่องเพิ่มอีก 12 จังหวัด เล็งสร้าง “สนามเด็กเล่น” ให้ครบทุกจังหวัดในปี 61 หวังพัฒนาสติปัญญา-อารมณ์ของเด็ก

อ่านต่อที่...ท้องถิ่นเร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 304 แห่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน goo.gl/Ev23w5
... See MoreSee Less

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งปรับปรุง 3 ด้าน “หลักสูตร-ครู-สภาพแวดล้อม” ต่อเนื่อง จับมือกับยูนิเซฟนำร่องเพิ่มอีก 12 จังหวัด เล็งสร้าง “สนามเด็กเล่น” ให้ครบทุกจังหวัดในปี 61 หวังพัฒนาสติปัญญา-อารมณ์ของเด็ก

อ่านต่อที่...ท้องถิ่นเร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 304 แห่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน https://goo.gl/Ev23w5

กรมอนามัย ย้ำ คนขับรถระยะไกลกินอาหารแต่พอเหมาะสม กินข้าวแต่พอดี กินเนื้อสัตว์ย่อยง่ายเน้นกินผลไม้ให้วิตามินซีสูงต้านความเหนื่อยล้า ลดอาหารประเภทแป้ง ขนมปัง เลี่ยงของหวาน

อ่านต่อได้ที่ กรมอนามัย แนะ ขับรถทางไกล กินอาหารแต่พอดี goo.gl/mGoriv

#สสส #thaihealth #สงกรานต์
... See MoreSee Less

กรมอนามัย ย้ำ คนขับรถระยะไกลกินอาหารแต่พอเหมาะสม กินข้าวแต่พอดี กินเนื้อสัตว์ย่อยง่ายเน้นกินผลไม้ให้วิตามินซีสูงต้านความเหนื่อยล้า ลดอาหารประเภทแป้ง ขนมปัง เลี่ยงของหวาน 

อ่านต่อได้ที่ กรมอนามัย แนะ ขับรถทางไกล กินอาหารแต่พอดี https://goo.gl/mGoriv

#สสส #thaihealth #สงกรานต์

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

“คิด 2 รอบก่อนที่จะพูด เพราะคำพูดของคุณสามารถปลูกได้ทั้งเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ และความพ่ายแพ้แก่คนฟัง” - นโปเลียน ฮิลล์

สวัสดีเช้าวันทำงานครับ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

“คิด 2 รอบก่อนที่จะพูด เพราะคำพูดของคุณสามารถปลูกได้ทั้งเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ และความพ่ายแพ้แก่คนฟัง” - นโปเลียน ฮิลล์

สวัสดีเช้าวันทำงานครับ

#สสส #thaihealth

Attachment3 days ago
Avatar

Attachment3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“สัมผัส โอบกอด"

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“สัมผัส โอบกอด

#สสส #thaihealth

การจะเมามากเมาน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำเมานั้น โดยทั่วไป เบียร์จะมีแอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ 2-5, น้ำตาลเมาและเหล้าองุ่น จะมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 10, เหล้าโรงหรือเหล้า 28 ดีกรี จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณร้อยละ 28, เหล้าผสม เช่น แม่โขง กวางทอง จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณร้อยละ 35, เหล้าขาว 40 ดีกรี จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณร้อยละ 40, วิสกี้และบรั่นดี จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณร้อยละ 40-50 เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ผลกระทบจากการ “เมา” ที่มีต่อ “สมอง” goo.gl/AecCCp
... See MoreSee Less

การจะเมามากเมาน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำเมานั้น โดยทั่วไป เบียร์จะมีแอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ 2-5, น้ำตาลเมาและเหล้าองุ่น จะมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 10, เหล้าโรงหรือเหล้า 28 ดีกรี จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณร้อยละ 28, เหล้าผสม เช่น แม่โขง กวางทอง จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณร้อยละ 35, เหล้าขาว 40 ดีกรี จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณร้อยละ 40, วิสกี้และบรั่นดี จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณร้อยละ 40-50 เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ผลกระทบจากการ “เมา” ที่มีต่อ “สมอง” https://goo.gl/AecCCp

แพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เตือน! วัยรุ่น-วัยทำงาน แนวโน้มหูเสื่อมมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เตือน! วัยรุ่น-วัยทำงาน แนวโน้มหูเสื่อม goo.gl/rpv8bK
... See MoreSee Less

แพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เตือน! วัยรุ่น-วัยทำงาน แนวโน้มหูเสื่อมมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เตือน! วัยรุ่น-วัยทำงาน แนวโน้มหูเสื่อม https://goo.gl/rpv8bK

Yuttapong Chuamuangpan

4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพ

(R)(U)(N) เดิน-วิ่งการกุศล
"Run for happiness" Community # 1
“สร้างสุชชุมชน” ครั้งที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
จัดโดย เครือข่ายความสุขชุมชน

🏃‍♂ Mini Marathon 10 KM. ปล่อยตัว 06.05 น.
🏃‍ Fun Run 5 KM. ปล่อยตัว 06.10 น.
🏃‍ Walk 2.4 KM. ปล่อยตัว 06.10 น.
🏃‍ Fun Run (child) 2.4 KM. ปล่อยตัว 06.15 น.

ค่าลงทะเบียนทุกประเภท ราคา 400 บาท เท่านั้น
(outbox) จัดส่งไปรษณีย์ : ลงทะเบียน
(ค่าจัดส่ง 60 บาท บวกเพิ่มตัวละ 10 บาท)

(3 hearts) รายได้ทั้งหมดนำไปใช้กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อไป ในแผนงานของเครือข่ายความสุขชุมชน (bridesmaids) (bridesmaids)

(double arrow right) เข้าชมผลงานของเครือข่าย ได้ที่ :
FB Fanpage : เครือข่ายความสุขชุมชน
www.facebook.com/CHI.Paiboon

สมัครออนไลน์ได้ที่ : bit.ly/RunforHappinessCommunity
FB Fanpage : Run for Happiness' Community

ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชีของ เครือข่ายความสุขชุมชน
ชื่อบัญชี นายสิทธิพร กล้าแข็ง และ/หรือ นางสาวณิชารีย์ การุญ และ/หรือ นางสาวสิริวรรณ ดิษทรัพย์
(incoming call) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 408-984959-8

(loud volume) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 084-139-8674
FB : เพจ : Run for hap...
... See MoreSee Less

(R)(U)(N) เดิน-วิ่งการกุศล 
Run for happiness Community # 1
“สร้างสุชชุมชน” ครั้งที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
จัดโดย เครือข่ายความสุขชุมชน

🏃‍♂ Mini Marathon  10 KM. ปล่อยตัว 06.05 น.
🏃‍  Fun Run       5 KM. ปล่อยตัว 06.10 น.
🏃‍  Walk        2.4 KM. ปล่อยตัว 06.10 น.
🏃‍  Fun Run (child) 2.4 KM. ปล่อยตัว 06.15 น.

ค่าลงทะเบียนทุกประเภท ราคา 400 บาท เท่านั้น
(outbox) จัดส่งไปรษณีย์ : ลงทะเบียน
(ค่าจัดส่ง 60 บาท บวกเพิ่มตัวละ 10 บาท)

(3 hearts) รายได้ทั้งหมดนำไปใช้กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อไป ในแผนงานของเครือข่ายความสุขชุมชน (bridesmaids) (bridesmaids)

(double arrow right) เข้าชมผลงานของเครือข่าย ได้ที่ :
FB Fanpage : เครือข่ายความสุขชุมชน
https://www.facebook.com/CHI.Paiboon

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://bit.ly/RunforHappinessCommunity 
FB Fanpage : Run for Happiness Community

ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชีของ เครือข่ายความสุขชุมชน 
ชื่อบัญชี นายสิทธิพร กล้าแข็ง และ/หรือ นางสาวณิชารีย์ การุญ และ/หรือ นางสาวสิริวรรณ ดิษทรัพย์
(incoming call) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 408-984959-8

(loud volume) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 084-139-8674
FB : เพจ : Run for hap...

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

สวัสดียามเช้าค่ะ
ขับขี่ปลอดภัยกันนะคะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้าค่ะ
ขับขี่ปลอดภัยกันนะคะ

#สสส #thaihealth

Attachment4 days ago
Avatar

Attachment4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“ตลกไว้ก่อน พ่อสอนไว้"

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“ตลกไว้ก่อน พ่อสอนไว้

#สสส #thaihealth

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์โพสต์ของ Choojai

B E N N E T T E Y
a documentary by คงเดช จาตุรันต์รัศมี

รับชมพลังที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยเหี่ยวย่น
รอยตีนกา ผมสีขาว ไขข้อเสื่อม ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
คลอเลสตอรอล โรคหัวใจ ขี้ลืม ความโดดเดี่ยว ความเหงา ยาที่ต้องกินทุกวัน

และเฉลิมฉลองให้กับความแก่ชราของทุกๆคนครับ
สุขสันต์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ความฝันไม่มีวันแก่ unexpired dream

***เปิดให้คุณพ่อคุณแม่ คุณตา คุณยาย นั่งดูด้วยกัน นะครับ***

youtu.be/J4keScdfcVM
... See MoreSee Less

B E N N E T T Y a documentary by คงเดช จาตุรันต์รัศมี รับชมพลังที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยเหี่ยว...

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

สวัสดียามเช้าวันหยุดค่ะ
ขับขี่ปลอดภัยกันนะคะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้าวันหยุดค่ะ
ขับขี่ปลอดภัยกันนะคะ

#สสส #thaihealth

Attachment5 days ago
Avatar

Attachment5 days ago
Avatar

Comment on Facebook

เพลงจุดเดิม วง Bennetty
"ชีวิตและความตาย ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว
สิ่งที่น่ากลัวคือ การปล่อยให้ความฝันตายไปจากชีวิต"
.
เพลงจุดเดิม จากวง Bennetty วงที่มีผู้สูงอายุรวมตัวกันเพื่อทำตามความฝันของตนเอง โดยอายุไม่ใช่อุปสรรค
.
ไปฟังกันอีกสักหลายๆ รอบนะคะ
#สสส #ผู้สูงอายุ #beneetty #ชูใจ
... See MoreSee Less

สุดยอดเลยค่ะ

5 days ago
Avatar

ติดตามนะคะ

5 days ago
Avatar

เยี่ยมมากมากค่ะ

5 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“พยายามจับถูก ให้มากกว่าจับผิด"

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“พยายามจับถูก ให้มากกว่าจับผิด

#สสส #thaihealth

มิติใหม่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จับมือ นิด้า - สสส. พัฒนาความรู้ เชื่อมเครือข่าย สร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่เป็นผู้นำความปลอดภัยบนท้องถนน หวังการบังคับใช้กฎหมายมีศักยภาพสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง `นายร้อย` รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน goo.gl/dL9XJf
... See MoreSee Less

มิติใหม่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จับมือ นิด้า - สสส. พัฒนาความรู้ เชื่อมเครือข่าย สร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่เป็นผู้นำความปลอดภัยบนท้องถนน หวังการบังคับใช้กฎหมายมีศักยภาพสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง `นายร้อย` รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน https://goo.gl/dL9XJf

"อุบัติเหตุไม่มีบัตรคิว
ถ้าคุณประมาท
คุณแซงคิวได้"

สงกรานต์นี้ขับขี่รถโดยปลอดภัยนะคะ

นายพีระศักดิ์ มาตรศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
... See MoreSee Less

อุบัติเหตุไม่มีบัตรคิว
ถ้าคุณประมาท
คุณแซงคิวได้

สงกรานต์นี้ขับขี่รถโดยปลอดภัยนะคะ

นายพีระศักดิ์ มาตรศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Attachment6 days ago
Avatar

เติมน้ำมัน..อย่าเล่นมือถือ..เพราะจะระเบิด..ไม่ได้ถือมือ..

6 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สกลฯ คึกคักเทศกาลสาดน้ำ 'ถนนข้าวฮาง' ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สกลนคร คึกคักเทศกาลสาดน้ำ `ถนนข้าวฮาง` ไร้แอลกอฮอล์ goo.gl/pVAa6y
... See MoreSee Less

สกลฯ คึกคักเทศกาลสาดน้ำ ถนนข้าวฮาง ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สกลนคร คึกคักเทศกาลสาดน้ำ `ถนนข้าวฮาง` ไร้แอลกอฮอล์ https://goo.gl/pVAa6y

สวัสดีวันครอบครัว ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สวัสดีวันครอบครัว ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะ

#สสส #thaihealth

Attachment6 days ago   ·  1
Avatar

สวัสดีครับเช่นกันครับ

6 days ago
Avatar

Attachment6 days ago   ·  1
Avatar

Attachment6 days ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์ดื่มไม่ขับของ Social Marketing Thaihealth

Social Marketing Thaihealth
เรื่องราวถ่ายทอดจากแม่ผู้สูญเสียลูกชายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงเทศกาล เพียงหวังให้ทุกคนขับขี่กลับบ้านปลอดภัย

#ดื่มไม่ขับ #กลับบ้านปลอดภัย
... See MoreSee Less

เรื่องราวถ่ายทอดจากแม่ผู้สูญเสียลูกชายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่ว...

“ผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่าครึ่งมีการดื่มสุราร่วมด้วย สงกรานต์นี้ ไม่อยากให้กลับบ้านไปแล้วดื่มฉลองกันอย่างหนัก แต่อยากให้ทุกคนรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว รดน้ำขอพรผู้ใหญ่”

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

#สสส #thaihealth #สงกรานต์ปลอดเหล้า #กลับบ้านปลอดภัย
... See MoreSee Less

“ผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่าครึ่งมีการดื่มสุราร่วมด้วย สงกรานต์นี้ ไม่อยากให้กลับบ้านไปแล้วดื่มฉลองกันอย่างหนัก แต่อยากให้ทุกคนรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว รดน้ำขอพรผู้ใหญ่”

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

#สสส #thaihealth #สงกรานต์ปลอดเหล้า #กลับบ้านปลอดภัย

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“พูดเพราะๆ มีแต่คนชอบ”

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

เคล็ด (ไม่) ลับ สร้าง ‘การสื่อสารที่ดีในครอบครัว’

“พูดเพราะๆ มีแต่คนชอบ”

#สสส #thaihealth

Attachment7 days ago
Avatar

จริงค่ะ💋❤

7 days ago
Avatar

Comment on Facebook

“ความสำเร็จของการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าไม่ใช่แค่ชื่อเสียง แต่คือการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของปัญหาด้วยกัน หากจัดงานสงกรานต์เองแต่ไม่มีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาเที่ยว”
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น หนึ่งในพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้าแห่งแรกของไทย

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

“ความสำเร็จของการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าไม่ใช่แค่ชื่อเสียง แต่คือการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของปัญหาด้วยกัน หากจัดงานสงกรานต์เองแต่ไม่มีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาเที่ยว”
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น หนึ่งในพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้าแห่งแรกของไทย

#สสส #thaihealth

ต่อไปในเทศกาลสงกรานต์พื้นที่สาธารณะตามท้องถนนก็ไม่ควรมีการตั้งวงดื่มเหล้านะครับ เห็นสภาพบนถนนทุกตรอกซอกซอยเราดื่มกันจริงจังมาก สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนยังกับเกิดสงคราม

5 days ago
Avatar

Comment on Facebook

การ ‘ล้ม’ เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการบาดเจ็บ และการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุ

ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ ด้วย “สูงวัย เดินดีไม่มีล้ม”

ดาวน์โหลดที่ bit.ly/2qpeT1W

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

การ ‘ล้ม’ เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการบาดเจ็บ และการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุ

ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ ด้วย “สูงวัย เดินดีไม่มีล้ม” 

ดาวน์โหลดที่ http://bit.ly/2qpeT1W

#สสส #thaihealth

ผู้สูงวัยที่บ้านชอบออกไปลดน้ำต้นไม้ตอนตี5​ ฟ้ายังไม่สว่าง​ บอกนอนไม่หลับ​ แล้วก็ล้มดีไม่เป็นไร​ และบางทีคิดว่าตัวเองยังสาวยืนใส่กางเกงในใส่กระโปรงยกขาที่ละข้างแล้วเซจะล้ม​ บอกว่านั่งเก้าอี้แล้วค่อยใส่แล้วลุกยืนจะง่ายกว่าไหม​

1 week ago
Avatar

ยายผมเสียชีวิตเพราะล้มคับ คือแผลจะหายช้า แล้ว%ติดเชื้อสูง ผ่าไม่ได้วางยาไม่ได้ อันตรายมาก

1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

ขอบคุณค่ะ

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

สวัสดีวันสงกรานต์ ‘กลับบ้านปลอดภัย เล่นน้ำปลอดเหล้า’ นะคะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สวัสดีวันสงกรานต์ ‘กลับบ้านปลอดภัย เล่นน้ำปลอดเหล้า’ นะคะ

#สสส #thaihealth

View previous comments

สุขสันต์วันสงกรานต์ โดย รศ. ยุพิน ดีสมศักดิ์ มหาสงกรานต์ วันปีใหม่ ไปทำบุญ เพื่อเกื้อหนุน สิริมงคล ให้ตนได้ ไปตักบาตร สรงน้ำพระ ณวัดใกล้ ทำบุญให้ ญาติล่วงลับ รับส่วนบุญ จัดดอกไม้ เสื้อผ้า หาน้ำหอม ประนบน้อม รดน้ำให้/ญาติผู้ใหญ่ ให้พรหนุน งานรื่นเริง สามัคคี ดีเป็นคุณ เพิ่มทำบุญ ปล่อยเต่าปลาฯ ตัวข้าไป ปีใหม่ไทย ให้ทุกคน ได้พ้นทุกข์ สบแต่สุข สุขภาพดี ไพรีหาย งานเจริญ การเงินดี มีมากมาย แบ่งแจกจ่าย ตัวอย่างเป็น เห็นทำดี

1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

มีความสุขสดชื่นมากๆจร้า

Attachment1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

จร้าาา

Attachment1 week ago

1 Reply

Avatar

บรรยากาศงานสงกรานต์ที่สุโขทัยครับ

Attachment2 days ago
Avatar

Attachment6 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth อยู่กับ Visanu Srithawongse

สงกรานต์นี้หลายภาคส่วนประสานความร่วมมือในการรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย

"ภาคชุมชนมีมาตรการพัฒนาชุมชน
ในหลากหลายรูปแบบ
ที่จะช่วยปกป้องชีวิตลูกหลาน
ไม่ให้เกิดความสูญเสียจากการขับขี่รถ
ด้วยความเร็วและมึนเมา"

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์
ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

#ดื่มไม่ขับ #เล่นน้ำปลอดเหล้า #สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า
... See MoreSee Less

สงกรานต์นี้หลายภาคส่วนประสานความร่วมมือในการรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย 

ภาคชุมชนมีมาตรการพัฒนาชุมชน
ในหลากหลายรูปแบบ 
ที่จะช่วยปกป้องชีวิตลูกหลาน
ไม่ให้เกิดความสูญเสียจากการขับขี่รถ 
ด้วยความเร็วและมึนเมา

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ 
ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

#ดื่มไม่ขับ #เล่นน้ำปลอดเหล้า #สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

เคล็ด (ไม่) ลับ
สร้างการสื่อสารที่ดีในครอบครัว

"ฟังให้มากกว่าพูด"

#สสส #thaihealth #วันครอบครัว #สงกรานต์
... See MoreSee Less

เคล็ด (ไม่) ลับ 
สร้างการสื่อสารที่ดีในครอบครัว

ฟังให้มากกว่าพูด 

#สสส #thaihealth #วันครอบครัว #สงกรานต์

WHO ระบุว่า ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มหกล้ม ร้อยละ 28-35 ต่อปี และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 32-42 เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 เป็นต้นไป หมายความว่า การหกล้มจะเสี่ยงมากขึ้น ในอายุที่เพิ่มขึ้น
.
ยิ่งไปกว่านั้น ร้อยละ 20-30 ของการล้ม เป็นสาเหตุการบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น กระดูกหัก หรือการบาดเจ็บของศีรษะและสมอง
.
หากรวมค่าใช้จ่ายที่รวมค่าจ้างดูแล ราคาประมาณ 1,200,000 บาท/คน/ปี
.
มากันช่วยป้องกันและจัดการปัญหาที่เสียงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุกันนะคะ
.
อ่านเพิ่มเติมที่ `สูงวัย` เดินดีไม่มีล้ม goo.gl/ns79o9
... See MoreSee Less

WHO ระบุว่า ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มหกล้ม ร้อยละ 28-35 ต่อปี และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 32-42 เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 เป็นต้นไป หมายความว่า การหกล้มจะเสี่ยงมากขึ้น ในอายุที่เพิ่มขึ้น
.
ยิ่งไปกว่านั้น ร้อยละ 20-30 ของการล้ม เป็นสาเหตุการบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น กระดูกหัก หรือการบาดเจ็บของศีรษะและสมอง 
.
หากรวมค่าใช้จ่ายที่รวมค่าจ้างดูแล ราคาประมาณ 1,200,000 บาท/คน/ปี
.
มากันช่วยป้องกันและจัดการปัญหาที่เสียงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุกันนะคะ 
.
อ่านเพิ่มเติมที่ `สูงวัย` เดินดีไม่มีล้ม https://goo.gl/ns79o9

Thitirat Jiravaraphan

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

สงกรานต์นี้นอกจากการขับขี่ปลอดภัยแล้ว การมีสตินับเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ #ดื่มไม่ขับ #เล่นน้ำปลอดเหล้า #สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า

"ขอให้ทุกคนมีสติ
และนึกถึงความงดงามของประเพณีสงกรานต์
อย่าทำลายมันลง เพียงเพราะการดื่มสุรา"

คุณทิพวัล เชื่อสกุล Vice President หนังสือพิมพ์โพสต์พับลิชชิง
... See MoreSee Less

สงกรานต์นี้นอกจากการขับขี่ปลอดภัยแล้ว การมีสตินับเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ #ดื่มไม่ขับ #เล่นน้ำปลอดเหล้า #สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า

ขอให้ทุกคนมีสติ
และนึกถึงความงดงามของประเพณีสงกรานต์ 
อย่าทำลายมันลง เพียงเพราะการดื่มสุรา 

คุณทิพวัล เชื่อสกุล Vice President หนังสือพิมพ์โพสต์พับลิชชิง

เตือนไปเหอะสุดท้ายก็ตายเป็นร้อย"ไทยแท้ไร้วินัย ไม่เคารพกฏจราจร"

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

ถึงเวลานำโมเดล '7 วันอันตราย' ใช้ลดอุบัติเหตุทั้งปี
ถึงเวลานำโมเดล '7 วันอันตราย' ใช้ลดอุบัติเหตุทั้งปี
....
อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุการตายสูงสุด 1 ใน 3 อันดับแรกของไทยมาโดยตลอด สัมพันธ์กับระบบที่ซับซ้อน ทั้งพฤติกรรมของตัวบุคคล สิ่งแวดล้อม ถนน รถ รวมไปถึงนโยบายและการบริหารจัดการต่างๆ
.
'ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์' ผู้จัดการ สสส. อธิบายว่า ความตายในลักษณะนี้เป็นเรื่องกะทันหัน ไม่มีการสั่งลา สร้างทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับคนไทยมาโดยตลอด ยังไม่รวมถึงผู้พิการที่มีมากกว่ากายตายอีก 3 เท่าตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่กลับกลายต้องมาเป็นภาระพึ่งพา
.
เพื่อมุ่งแก้ปัญหา สสส. ได้เริ่มต้นกระบวนการทำงานทางวิชาการอย่างละเอียด กระทั่งพบว่า หัวใจสำคัญของปัญหาคือ การไม่มีระบบรองรับทั้งที่มีผู้เกี่ยวข้องมากมาย เป็นที่มาของการผลักดันให้เกิด 'ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน' มีแผนแม่บท และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
.
เช่นเดียวกันในทางการสื่อสารต่อสาธารณะ โมเดล '7 วันอันตราย' เป็นหนึ่งในแคมเปญรณรงค์เริ่มต้นขึ้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้มองเห็นความสำคัญของปัญหา โดยเฉพาะเฉพาะในช่วงเทศกาลไม่ว่าปีใหม่หรือสงกรานต์ที่เคยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลนับศพ ในบางปีการเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นไปถึง 600 -700 ราย
.
แต่นอกจากการรณรงค์ สสส.เข้าไปจัดกระบวนการให้เกิดการบูรณาการหลายภาคส่วน มีมาตรการบังคับใช้และยกระดับความเข้มข้นของกฎหมายเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น การดื่มขับ ขับเร็ว การสวมใส่หมวกนิรภัยหรือเข็มขัด ดังนั้น ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จึงพบว่า ความรุนแรงของปัญหาลดลงไปได้มากกว่าครึ่ง
.
"เราชวนยกระดับ ทุกวันนี้ 7 วันอันตรายตายน้อยกว่า 7 วันปกติ หัวใจสำคัญตอนนี้คืออีก 50 กว่าสัปดาห์ที่เหลือในปีหนึ่ง เราจะนำโมเดลสงกรานต์นี้ไปใช้อย่างไร อาจไม่ต้องเข้มเท่า แต่ทำให้สม่ำเสมอ” สุปรีดา กล่าว
.
หากปักหมุดจากตอนนี้ ขอเพียงแค่ขยับขึ้นอีก 1 ใน 3 เขาเชื่อว่า โศกนาฏกรรมบนท้องถนนที่สร้างรอยแผลให้กับคนไทยมาโดยตลอดจะลดลงไปได้อีกมากมายอย่างแน่นอน

#7วันอันตราย #ดื่มไม่ขับ #อุบัติเหตุ #สงกรานต์ปลอดภัย #สงกรานต์ #สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

View previous comments

อีกไม่นานจะรั้งอันดับ1อย่างถาวรเพราะคนไทยส่วนมากไร้วินัยและไม่เคารพกฏจราจร

1 week ago   ·  4
Avatar

ถ้าแก้ปัญหาด้วยใบสั่ง ชาตินี้ก็ทำไม่ได้ ตั้งด่านตรวจเข้ม แต่พอเจอคนทำผิด ออกใบสั่งแล้วปล่อยให้วิ่งต่อ ไม่มีการแก้ไข ขับรถไม่ใส่หมวกนิรภัย เขียนใบสั่งแล้วไปได้ รถบรรทุกเกิน ทำถนนพัง ออกใบสั่ง วิ่งต่อได้อีก7วัน แค่ยกตัวอย่างมาสองเคส แล้วมันหมายความว่าอะไร ก็หมายความว่า แค่คุณมีเงินจ่ายใบสั่ง คุณจะทำผิดยังไงก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ เพราะไม่ถูกบันทึกเสียประวัติ และไม่มีผลต่อใบขับขี่ เว้นแต่ถ้าขึ้นศาลในกรณีร้ายแรง มองเห็นอะไรบ้าง จริงๆไม่ได้ต้องการแก้ปัญหา แต่ต้องการจำหน่ายใบสั่งใช่หรือไม่ ทำไมพบเจอรถทำผิด ไม่ยึดรถ หรือสั่งแก้ไขทันที ไม่สวมหมวกนิรภัย ต้องนำหมวกมาพร้อมกับจ่ายค่าปรับถึงสามารถเอารถออกได้ รถบรรทุกเกิน ต้องนำรถมาถ่ายโอนสินค้าออกทันที ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองเราก็เต็มไปด้วยใบสั่ง แต่บังคับใช้จริงไม่ได้ เส้นทึบ บางคนยังไม่รู้เลยคืออะไร จงแก้ที่ต้นตอ อย่าโทษแต่ประชาชน เพราะกฎหมายเปิดช่องไว้มากเกินไป พรบ.จราจรทางบก ปี2522 ควรพิจารณาร่างใหม่ได้แล้วหรือยัง

5 days ago   ·  1
Avatar

เพราะประเทศนี้ทำงานup side down ปล่อยให้คนขับคุณภาพห่วยๆ. ไม่รู้แม้นแต่กฎหมายจราจรพื้นฐาน. แน่จริงสำรวจสิเกินครึ่งหนึ่งเข้าใจว่าขับแช่ชิดขวาไม่ผิดกฎจราจร. ตายห่า... ปล่อยให้กรมทางหลวง กรมขนส่งทำผิดๆ ทั้งกายภาพถนน การฝึกสอนคนไม่มี ทำแค่รู้กฎจราจรก็ให้ใบขับขี่ แต่ถลุงเงินใน7วันอันตรายปีละ2-3ครั่ง 2-3000ล้านบาท. แต่ไม่เอาเงินนี้ไปฝึกการขับรถคือถลุงเงินมหาศาลแค่2-3สัปดาห์ ที่หางๆแถว สสส.ก็เช่นกันทำแค่ขี้เล็บทำไม่ไม่ให้เงินไปสอนการขับรถแบบฝึกขับ. ไม่ไช่แค่ดูวีดีโอ1ชม.เรื่องกฎหมายสอบกฏหมายจราจรได้คือผ่านได้ใบอนุญาต. ฟายเอ๊ย!!! เขาต้องฝึกทักษะ. ต้องรู้มารยาทร่วมบนถนนไม่ไช่แค่กฎหมาย ((ปีที่แล้วกรมการขนส่งจะทำเรื่องสอบใบขับขี่แบบใหม่ต้องมีครูฝึก โถต้านกันแหลก ควายเอ๊ย ก็นั่นแหละประเทศพัฒนาเขาทำกันเจ้าที่ฝ่ายทำงานขนส่งใหม่มีไอเดียดีหลายเรื่องแต่ฝ่ายบริหารมันควายๆ)) เอาเงินพันล้านนับศพใน7วันแล้วเขียนสถิติ. เอาเงินนี้ไปฝึกคนขับสิ นี่แหละประเทศไทย0.4

1 week ago   ·  4
Avatar

ถ้าอุบัติเหตุจากรถ เราอยู่อันดับ1 ถ้าบนถนนเราอันดับ2 เพราะ1ที่ประเทศนั้นมันเดินกันบนถนน-..-

1 week ago
Avatar

กินเหล้า เมารถล้ม ไป รพ ทำไมไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ ระเบียบหรือกฎที่มันใช้อยุ่มีปัญหาก็ต้องแก้ด้วยครับ

5 days ago
Avatar

คนที่ไม่ตายแต่พิการไปตลอดชีวิตจะทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าคนตาย....เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมไม่พูดถึง?

1 week ago
Avatar

ที่ค้นพบมา มันกว้างไปไหม เขารู้มานานแล้วว่า ไม่มีระบบรองรับ. ศึกษาทั้งที ได้แค่เนี้ย? ผมว่า ผมศึกษาคนเดียวยังรู้อะไรมากกว่านี้เรย!!

5 days ago
Avatar

7 วันอันตรายที่ทำไป เรียกว่า model ได้ด้วยหรือ ... มันน่าจะเป็นแค่กิจกรรมที่ทำอยู่บนโครงสร้างเดิมๆ

5 days ago
Avatar

ข้อมูลจากรายงานนี้ ก็น่าคิดต่อนะครับ www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29560053

5 days ago   ·  1
Avatar

อันดับ1คือประเทศอะไร

3 days ago
Avatar

หยุดขายเหล้า

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

สวัสดียามเช้า เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้า เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะ

#สสส #thaihealth

Attachment1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

"การดำเนินงาน สสส. ต้องคำนึงถึงการขยายผลพื้นที่ต้นแบบที่ดำเนินงานไว้ดีแล้ว ให้ขยายต่อกว้างขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กตามช่วยวัย เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ"

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกองทุน สสส. กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. สัญจร
... See MoreSee Less

การดำเนินงาน สสส. ต้องคำนึงถึงการขยายผลพื้นที่ต้นแบบที่ดำเนินงานไว้ดีแล้ว ให้ขยายต่อกว้างขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กตามช่วยวัย เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกองทุน สสส. กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. สัญจร

Attachment1 week ago
Avatar

ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาเร่งด่วนที่สุดสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth อยู่กับ Udomsil Srisangnam

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
... See MoreSee Less

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สงกรานต์นี้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย "งดโทร ลดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ"นะคะ

แต่หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มีวิธีแนะนำดังนี้

1. มืออยู่ที่พวงมาลัย ตามองถนน
2. หยุดรถ ก่อนตอบแชทหรือจดข้อความสำคัญ
3. ใช้การโทรด่วน (Speed Call)
4. ใช้อุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆ เช่น หูฟังแบบบลูทูธ
5. ใช้ข้อความเสียง แทนการกดรับสาย

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สงกรานต์นี้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย งดโทร ลดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุนะคะ 

แต่หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มีวิธีแนะนำดังนี้

1. มืออยู่ที่พวงมาลัย ตามองถนน
2. หยุดรถ ก่อนตอบแชทหรือจดข้อความสำคัญ
3. ใช้การโทรด่วน (Speed Call)
4. ใช้อุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆ เช่น หูฟังแบบบลูทูธ
5. ใช้ข้อความเสียง แทนการกดรับสาย

#สสส #thaihealth

ค่ะ ออเจ้า ขอบคุณจร้าาาาา

Attachment1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์โพสต์ของ Social Marketing Thaihealth

วิธีปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ต้องรู้เมื่อพบผู้หมดสติ
ทำตามนี้แล้วอย่าลืมโทร 1669 สายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อรับการช่วยเหลือต่อไป
... See MoreSee Less

วิธีปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ต้องรู้เมื่อพบผู้หมดสติ 
ทำตามนี้แล้วอย่าลืมโทร 1669 สายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อรับการช่วยเหลือต่อไป

มาสัมผัสบรรยากาศของชุมชน กลิ่นอายความรัก ความอบอุ่น
ของครอบครัวสร้างสุขชุมชนอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ในงานเดิน-วิ่งการกุศล "Run for happiness" Community # 1
“สร้างสุชชุมชน” ครั้งที่ 1 จัดโดย เครือข่ายความสุขชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561

** เปิดรับสมัครผ่าน FB Fanpage : Run for Happiness' Community

สมัครออนไลน์ได้ที่ : bit.ly/RunforHappinessCommunity
โดยแจ้งรายละเอียด : ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทร / size / เพศ / ระยะทาง / จำนวน / สถานที่จัดส่ง *** พร้อมแนบหลักฐานการโอนค่าสมัคร

เสื้อ และเบอร์เดิน-วิ่ง (BIB) จัดส่งให้ทางจัดส่งไปรษณีย์ทั้งหมดจำนวนรับสมัคร 3000 คน (ปิดรับสมัคร เมื่อเต็มแล้ว)

ค่าลงทะเบียนทุกประเภท ราคา 400 บาท เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 084-139-8674
... See MoreSee Less

มาสัมผัสบรรยากาศของชุมชน กลิ่นอายความรัก ความอบอุ่น
ของครอบครัวสร้างสุขชุมชนอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ในงานเดิน-วิ่งการกุศล Run for happiness Community # 1
“สร้างสุชชุมชน” ครั้งที่ 1 จัดโดย เครือข่ายความสุขชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561

** เปิดรับสมัครผ่าน FB Fanpage : Run for Happiness Community 

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://bit.ly/RunforHappinessCommunity
โดยแจ้งรายละเอียด : ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทร / size / เพศ / ระยะทาง / จำนวน / สถานที่จัดส่ง *** พร้อมแนบหลักฐานการโอนค่าสมัคร

เสื้อ และเบอร์เดิน-วิ่ง (BIB) จัดส่งให้ทางจัดส่งไปรษณีย์ทั้งหมดจำนวนรับสมัคร 3000 คน (ปิดรับสมัคร เมื่อเต็มแล้ว)

ค่าลงทะเบียนทุกประเภท ราคา 400 บาท เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 084-139-8674

Attachment1 week ago
Avatar

MoWatchara Kamjumphol

1 week ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวในการประชุมกรรมการกองทุน สสส.สัญจร
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
... See MoreSee Less

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กล่าวในการประชุมกรรมการกองทุน สสส.สัญจร 
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

สวัสดียามเช้า เดินทางปลอดภัย และสดชื่นแจ่มใสนะคะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้า เดินทางปลอดภัย และสดชื่นแจ่มใสนะคะ

#สสส #thaihealth

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

สงกรานต์นี้ งดการขว้าง ปา หรือใช้อุปกรณ์แรงดันน้ำ เพราะจะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ และอาจเกิดอุบัติเหตุได้กันนะครับ
และขอให้สงกรานต์นี้ เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะครับ

#สสส #Thaihealth #สงกรานต์ #Songkran
... See MoreSee Less

สงกรานต์นี้ งดการขว้าง ปา หรือใช้อุปกรณ์แรงดันน้ำ เพราะจะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ และอาจเกิดอุบัติเหตุได้กันนะครับ 
และขอให้สงกรานต์นี้ เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะครับ

#สสส #Thaihealth #สงกรานต์ #Songkran

Attachment1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 7 ภาพ

สร้าง ‘นายร้อยรุ่นใหม่’ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน โรงเรียนนายร้อยจับมือกับนิด้า และสสส. พัฒนาความรู้ เชื่อมเครือข่าย สร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่ เป็นผู้นำความปลอดภัยบนท้องถนน หวังการบังคับใช้กฎหมายมีศักยภาพสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่
... See MoreSee Less

สร้าง ‘นายร้อยรุ่นใหม่’ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน โรงเรียนนายร้อยจับมือกับนิด้า และสสส. พัฒนาความรู้ เชื่อมเครือข่าย สร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่ เป็นผู้นำความปลอดภัยบนท้องถนน หวังการบังคับใช้กฎหมายมีศักยภาพสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์โพสต์ของ SDN run For Friends

"วิ่งร้อยหัวใจ: MINI HEART MINI MARATHON 2018"

เพื่อสมทบทุน “กองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา”

สมัครวิ่งได้ที่ www.miniheartrun.com/

จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม
... See MoreSee Less

หนูจุกว่า "ได้เวลาวิ่งร้อยหัวใจกันแล้วนะขอรับ" สมัครวิ่งได้แล้วที่นี่ ...

วิ่งร้อยหัวใจ: MINI HEART MINI MARATHON 2018

เพื่อสมทบทุน “กองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา”

สมัครวิ่งได้ที่ http://www.miniheartrun.com/

จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม

"สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า"

สำหรับใครที่เดินทางกลับบ้าน ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัย เพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทยโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะครับ

อ่านต่อที่... "สงกรานต์" คนไทยกลับบ้านปลอดภัย goo.gl/pKaEHB

#สสส #Thaihealth #สงกรานต์ #Songkran
... See MoreSee Less

สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า

สำหรับใครที่เดินทางกลับบ้าน ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัย เพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทยโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะครับ

อ่านต่อที่... สงกรานต์ คนไทยกลับบ้านปลอดภัย https://goo.gl/pKaEHB

#สสส #Thaihealth #สงกรานต์ #Songkran

View previous comments

ปลอดภัยวันสงกรานต์เยี่ยมและรดนำ้พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ปลอดเหล้าเมาไม่ขับนะคร๊าบ

1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

คิดคีทำดีมีความสุขนะลูก

1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว เป็นประเพณีที่สร้างสรรค์ความงดงามอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างแท้จริง

อ่านต่อที่ เปิด `เทศกาลดอกคูนเสียงแคน เล่นน้ำถนนข้าวเหนียว` goo.gl/AC7HE4
... See MoreSee Less

งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว เป็นประเพณีที่สร้างสรรค์ความงดงามอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างแท้จริง

อ่านต่อที่ เปิด `เทศกาลดอกคูนเสียงแคน เล่นน้ำถนนข้าวเหนียว` https://goo.gl/AC7HE4

แม่สตางค์ - สุนิสา สังขะโพธิ์ กล่าวในงานกิจกรรมเปิดตัว Application ชราเฮโย ณ. ศูนย์การค้าสยามแสควร์ 1 กรุงเทพฯ ... See MoreSee Less

แม่สตางค์ - สุนิสา สังขะโพธิ์ กล่าวในงานกิจกรรมเปิดตัว Application ชราเฮโย ณ. ศูนย์การค้าสยามแสควร์ 1 กรุงเทพฯ

Attachment1 week ago
Avatar

สุดยอดเลยคุนแม่

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

หมอแนะ สงกรานต์ปีนี้ หากจะใช้ดินสอพอง ควรเลือกที่สะอาด มีฉลากกำกับระบุการใช้ หรือเลือกดูจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท

อ่านต่อที่...หมอแนะเลือกดินสอพองใช้สงกรานต์ สวยใส สบายใจ goo.gl/12MGwP

#สสส #thaihealth #สงกรานต์ #Songkran
... See MoreSee Less

หมอแนะ สงกรานต์ปีนี้ หากจะใช้ดินสอพอง ควรเลือกที่สะอาด มีฉลากกำกับระบุการใช้ หรือเลือกดูจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท 

อ่านต่อที่...หมอแนะเลือกดินสอพองใช้สงกรานต์ สวยใส สบายใจ https://goo.gl/12MGwP

#สสส #thaihealth #สงกรานต์ #Songkran

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

"ถ้าคุณวิ่ง คุณอาจมีโอกาสที่จะสูญเสีย แต่ถ้าคุณไม่คิดจะวิ่ง
นั่นแปลว่าคุณได้สูญเสียไปแล้ว" - บารัค โอบามา

เช้านี้ขอให้ทุกคนได้รับโอกาสที่ดีกับชีวิตนะครับ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

ถ้าคุณวิ่ง คุณอาจมีโอกาสที่จะสูญเสีย แต่ถ้าคุณไม่คิดจะวิ่ง
นั่นแปลว่าคุณได้สูญเสียไปแล้ว - บารัค โอบามา 

เช้านี้ขอให้ทุกคนได้รับโอกาสที่ดีกับชีวิตนะครับ

#สสส #thaihealth

Attachment1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

ต้องเริ่มวิ่งแล้วเรา

4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

แม่สตางค์ - สุนิสา สังขะโพธิ์ กล่าวในงานกิจกรรมเปิดตัว Application ชราเฮโย ณ. ศูนย์การค้าสยามแสควร์ 1 กรุงเทพฯ ... See MoreSee Less

แม่สตางค์ - สุนิสา สังขะโพธิ์ กล่าวในงานกิจกรรมเปิดตัว Application ชราเฮโย ณ. ศูนย์การค้าสยามแสควร์ 1 กรุงเทพฯ

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

'สงกรานต์เดินทางปลอดภัย'

#สสส #thaihealth #สงกรานต์ #Songkran
... See MoreSee Less

สงกรานต์เดินทางปลอดภัย

#สสส #thaihealth #สงกรานต์ #Songkran

Attachment1 week ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

ในชีวิตคนเรามีสิ่งสำคัญอยู่ไม่กี่อย่าง และหนึ่งในนั้นคือ “ครอบครัว” ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตที่อยู่ร่วมกันมา มีใครต้องเหนื่อยกับเราขนาดไหน แม้แต่เรื่องที่เราเคยทำผิด ครอบครัวก็ยังพร้อมที่จะอภัยให้เสมอมา จะดีไหมถ้าเราเริ่มมาใส่ใจท่านตั้งแต่วันนี้ด้วยเคล็ดลับ 4 ย.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 4 ย. สร้างสุขในครอบครัว goo.gl/8qQE9Q
... See MoreSee Less

ในชีวิตคนเรามีสิ่งสำคัญอยู่ไม่กี่อย่าง และหนึ่งในนั้นคือ “ครอบครัว” ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตที่อยู่ร่วมกันมา มีใครต้องเหนื่อยกับเราขนาดไหน แม้แต่เรื่องที่เราเคยทำผิด ครอบครัวก็ยังพร้อมที่จะอภัยให้เสมอมา จะดีไหมถ้าเราเริ่มมาใส่ใจท่านตั้งแต่วันนี้ด้วยเคล็ดลับ 4 ย.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 4 ย. สร้างสุขในครอบครัว https://goo.gl/8qQE9Q

Attachment2 weeks ago
Avatar

Attachment2 weeks ago
Avatar

สุดยอด

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สสส. จัดสงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ `สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์` goo.gl/fLx5uP
... See MoreSee Less

จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สสส. จัดสงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ `สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์` https://goo.gl/fLx5uP

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์โพสต์ของ ลดพุง ลดโรค

12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยๆ แค่เพียง 5 นาที ช่วยให้ออเจ้าร่างกายแข็งแรง สดชื่น กระปรี้กระเปร่า ได้นะเจ้าคะ
... See MoreSee Less

12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยๆ แค่เพียง 5 นาที ช่วยให้ออเจ้าร่างกายแข็งแร...

12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยๆ แค่เพียง 5 นาที ช่วยให้ออเจ้าร่างกายแข็งแรง สดชื่น กระปรี้กระเปร่า ได้นะเจ้าคะ

Attachment2 weeks ago
Avatar

Attachment1 week ago
Avatar

Very cool

1 week ago
Avatar

ขอบคุณคะ

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

โครงการ “ตรวจคน ตรวจรถ ก่อนขับ กลับบ้านปลอดภัย”

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ "ตรวจสุขภาพคนขับ-เช็ครถ" ก่อนเที่ยวสงกรานต์ goo.gl/m4uJQv
... See MoreSee Less

โครงการ “ตรวจคน ตรวจรถ ก่อนขับ กลับบ้านปลอดภัย”

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ตรวจสุขภาพคนขับ-เช็ครถ ก่อนเที่ยวสงกรานต์ https://goo.gl/m4uJQv

สสส. โครงการผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยดูแลสังคมผู้สูงวัย ด้วยการเข้าถึงปัญหาที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญ ทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจ เรียกว่าเป็นโรงเรียนที่ช่วยสร้างความสุขให้กับพวกเค้าอีกครั้ง
... See MoreSee Less

View previous comments

Attachment2 weeks ago   ·  1
Avatar

Tanawachara แม่ไปด้วยนะ

2 weeks ago   ·  3
Avatar

อยากไปด้วยจังเลย

2 weeks ago   ·  1
Avatar

ดีคะ ผู้สูงอายุจะได้ไม่เหงา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร ของเราก็มีคะ เรียนทุกวันศุกร์

Attachment1 week ago   ·  8

1 Reply

Avatar

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ด้วยคะสถานที่ เวลา คนมีอายุเริ่มซึมเศร้ากันเยอะคะ

1 week ago   ·  6
Avatar

โรงเรียนผู้สูงอายุบางแห่ง ยังตีโจทย์ความเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ออก ครูผู้สอนบางคน ยังสอนเหมือนสอนเด็ก ถ้าโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นแบบในคลิปทุกแห่งคงดี www.thairath.co.th/content/618648

1 week ago   ·  4
Avatar

อนาคตต้องได้ไปแน่ๆๆ... แต่ต้องประคับประคองอายุหั้ยถึง 60...หั้ยได้ก่อน

1 week ago   ·  2
Avatar

พื้นที่มี รร.ผู้สูงอายุแล้วค่ะ มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุทำให้เค้ารู้สึกว่ายังมีคุณค่าต่อชุมชน

1 week ago   ·  1
Avatar

โรงเรียนผู้สูงอายุต.มะอึ ร้อยเอ็ดเรียนเดือนละ 2 วันสนุกสนานม่วนอกม่วนใจจ้า

Attachment7 days ago   ·  1
Avatar

และที่สำคัญรัฐบาลต้องให้ความสำคัญไปตลอดการ....อิอิ...ผมก้เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเวลานั้นมาถึง...

1 week ago   ·  1
Avatar

ดีจังเหมือนได้พักกายพักใจ จะได้ไม่ต้องวนเวียนอยู่กับเรื่องซ้ำๆ

1 week ago   ·  1
Avatar

เฮ็ดหยังกะพอเฮ็ดดอก สสส.เพราะงบแต่ละปี มากกว่า 5,000ล่านขาท

1 week ago
Avatar

ดีมากค่ะ สว.มีรอยยิ้มอย่างมีความสุข ได้สุขภาพจิต กาย สมควรมีทั่วประเทศค่ะ ลดการเจ็บป่วยได้เยอะมากค่ะ

1 week ago
Avatar

ชอบนะขอบคุณคนที่คิดโคลงการนี้ขึ้นมา ร.ร ผู้สูงอายุน่ารักมากๆเลย

1 week ago
Avatar

ที่เหนือคลองก็มีจะได้ไปขอแนวทาง เพื่อมาสร้างที่ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี ภายใต้โครงการ *อุทยานการเรียนรู้ภูเขามังกรบางสวรรค์*

1 week ago

5 Replies

Avatar

Very nice i like to be there to look like fun and healthy

13 hours ago
Avatar

ถ้ามีโรงเรียนผู้สูงวัยทุกพื้นที่คงจะดีนะคะเอาเฉพาะผู้สูงวัยจริง ไปเรียนอีกครั้ง แลกเปลี่ยนความคิดกัน น่าสนับสนุนนะคะ..

7 days ago
Avatar

ถ้าเหมือนในคลิปก้อดีค่ะท่านทั้งหลายจะได้มีความสุข(อยากไปบ้างจัง)555

7 days ago
Avatar

ขอแสดงคิดเหันนิน่อยนะค่ะ อย่าเรืยกว่าผู้สูงอายุชิค่ะ เรืยกว่าผู้สำนานการพิเสศค่ะ

1 week ago
Avatar

ขอเสนอรับอายุตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนะครับ อายุ 50 ปี สมควรและเหมาะสมอย่างยิ่ง

1 week ago
Avatar

โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เปิดเรียนทุกวันพุธ เน้นกิจกรรมสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีครับ

Attachment17 hours ago
Avatar

ดีมากค่ะ​ เมึ่อถึงวัยจะได้ไม่เหงา​ ไม่ฟรุ่งซ่านและได้มีที่ไป​ เพึ่อ​สุขภาพ​จิต​ สุขภาพ​กายได้เข้มแขง

7 days ago
Avatar

น่าจะมีทุกจังหวัดนะคะและกระจายไปตามอำเภอต่างๆ

1 week ago   ·  3
Avatar

เป็นโครงการที่น่ารักจังเลยค่ะ

2 weeks ago   ·  3
Avatar

ระยองมีไหมยู้ฮู

1 week ago   ·  2
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

สวัสดียามเช้านะคะ
#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้านะคะ 
#สสส #thaihealth

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด โดย รศ. ยุพิน ดีสมศักดิ์ อดีตเป็นไง อย่าย้ำคิด จิตวุ่นว้า อนาคต/ชาติหน้า ถ้าอยากดี/ทำวันนี้ ดีที่สุด ทำปลายดี แม้ต้นร้าย/ตายจากลา พาวิสุทธิ์ เป็นมนุษย์ ผิดเป็นครู/รู้พัฒนา บุญบารมี/นี้ต้องสร้าง คิดทำดี โอกาสส่ง จงพูดทำ กุศลกรรม คั่งค้างใจ ให้สะสาง ทั้งทานศีล ภาวนา ชั่วละวาง ดีหมั่นสร้าง ทำวันนี้ ดีอยู่ตาย เพราะไม่เที่ยง ทุกหน้าที่/ทำวันนี้ ให้ดีสุด จิตผ่องผุด ไม่หวังผล ตนอย่างไร รับความจริง วางเฉยได้ ไม่หวั่นไหว อยู่หรือตาย สุขสงบ พบสุคติ

2 weeks ago
Avatar

Attachment2 weeks ago
Avatar

Attachment2 weeks ago
Avatar

🙏😍🙏

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

'สงกรานต์เดินทางปลอดภัย'

#สสส #thaihealth #สงกรานต์ #Songkran
... See MoreSee Less

สงกรานต์เดินทางปลอดภัย

#สสส #thaihealth #สงกรานต์ #Songkran

สิ่งสำคัญ คือ ผู้ขับขี่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรครถ อย่าใช้จนน้ำเบรคดำ ควรตรวจเช็คน้ำมันเบรคก่อนออกเดินทาง เราจะได้ยินคำพูดว่า “เบรกแตก” ตลอด นั้นก็เพราะว่า เจ้าของรถ กลัวเสียเงินเลยไม่ยอมเปลี่ยนน้ำมันเบรค ไม่รู้ความสำคัญของน้ำมันเบรค เมื่อน้ำมันเบรค โดนอากาศมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่เรียกว่า “Oxidation “ มันจะทำให้น้ำมันเบรคทนความร้อนได้น้อยลง เมื่อเราใช้เบรคมากๆ น้ำมันเบรคจะเกิดเป็นฟอง มันเป็นฟองแล้วเมื่อเยียบเบรคแล้วเบรคจะจม เหยียบไม่อยู่ อยากจะให้ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ช่วยรณรงค์ในข้อนี้ด้วย

2 weeks ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะ

#thaihealth #สสส
... See MoreSee Less

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะ

#thaihealth #สสส

Attachment2 weeks ago
Avatar

🙏😊

2 weeks ago
Avatar

สวัสดีวันพักผ่อนครับผม

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

'สงกรานต์เดินทางปลอดภัย'

#สสส #thaihealth #สงกรานต์ #Songkran
... See MoreSee Less

สงกรานต์เดินทางปลอดภัย

#สสส #thaihealth #สงกรานต์ #Songkran

Attachment2 weeks ago
Avatar

Attachment2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

สวัสดียามเช้านะค่ะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้านะค่ะ

#สสส #thaihealth

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

'สงกรานต์' เดินทาง 'ปลอดภัย'

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สงกรานต์ เดินทาง ปลอดภัย 

#สสส #thaihealth