สสส. Thai Health Promotion Foundation

นมแม่ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้อนมผงได้นะ!

#thaihealth #สสส
... See MoreSee Less

11 hours ago

นมแม่ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้อนมผงได้นะ!

#thaihealth #สสส

บ่ายนี้ มานั่งทำงานให้ถูกท่ากันเถอะ!

ท่านั่งและสภาพแวดล้อมในการทำงานก็เป็นอีกส่วนที่ควรให้ความใส่ใจ โดยควรนั่งให้ถูกวิธี ปรับระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้ให้สามารถนั่งทำงานในท่าที่สบาย และปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตา

อ่านเพิ่มเติมที่ มานั่งทำงานให้ถูกท่ากันเถอะ llln.me/nnFBmBx
... See MoreSee Less

13 hours ago

บ่ายนี้ มานั่งทำงานให้ถูกท่ากันเถอะ!

ท่านั่งและสภาพแวดล้อมในการทำงานก็เป็นอีกส่วนที่ควรให้ความใส่ใจ โดยควรนั่งให้ถูกวิธี ปรับระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้ให้สามารถนั่งทำงานในท่าที่สบาย และปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตา

อ่านเพิ่มเติมที่ มานั่งทำงานให้ถูกท่ากันเถอะ http://llln.me/nnFBmBx

“เขียนอะไรอยู่ครับ ? เขียนจดหมายครับ

เขียนจดหมายหาใคร ? หาพ่อครับ

เขียนบอกพ่อว่าอะไร ? บอกพ่อว่าให้เลิกเหล้าครับ”

เด็กชายตอบคำถามด้วยความเขินอายพร้อมกางแขนป้องกระดาษเปื้อนตัวอักษรในอ้อมแขนเอาไว้ ซึ่งอาจเพราะเขากังวลถึงข้อความในจดหมาย ว่าจะถูกมองเห็นก่อนผู้รับปลายทาง ซึ่งนั่นสร้างรอยยิ้มให้กับเขาเองและเพื่อน ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านนานกเขียน อ.เมือง จ.มหาสารคาม และคุณครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติมที่ จดหมาย..แด่ เธอที่รัก llln.me/CY1DiwP
... See MoreSee Less

15 hours ago

“เขียนอะไรอยู่ครับ ? เขียนจดหมายครับ 

เขียนจดหมายหาใคร ? หาพ่อครับ

เขียนบอกพ่อว่าอะไร ? บอกพ่อว่าให้เลิกเหล้าครับ”

เด็กชายตอบคำถามด้วยความเขินอายพร้อมกางแขนป้องกระดาษเปื้อนตัวอักษรในอ้อมแขนเอาไว้ ซึ่งอาจเพราะเขากังวลถึงข้อความในจดหมาย ว่าจะถูกมองเห็นก่อนผู้รับปลายทาง ซึ่งนั่นสร้างรอยยิ้มให้กับเขาเองและเพื่อน ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านนานกเขียน อ.เมือง จ.มหาสารคาม และคุณครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติมที่ จดหมาย..แด่ เธอที่รัก http://llln.me/CY1DiwP

จากการฉันอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ และการขาดการมีกิจกรรมทางกายของ “พระสงฆ์” ส่งให้แนวโน้มการอาพาธของพระสงฆ์สูงขึ้น โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 พระพรหมวชิรญาณ ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม (มส.) จึงได้ประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 ซึ่งกำหนดให้เรื่อง “สุขภาวะพระสงฆ์” เป็นนโยบายสำคัญของประเทศที่ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชน ชุมชน และสังคม จะมาร่วมผลักดันและขับเคลื่อน

มาทำความรู้จักธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ได้ที่ llln.me/FIqVDI4
... See MoreSee Less

16 hours ago

อาหารและนมเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุ 12 เดือน เพราะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ไม่ว่าจะเป็นเวลาปกติ หรือในช่วงภัยพิบัติ

อ่านเพิ่มเติมที่ สธ.แนะวิธีดูแล "ทารก" ช่วงวิกฤตน้ำท่วม llln.me/5YqfsZz
... See MoreSee Less

17 hours ago

อาหารและนมเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุ  12 เดือน เพราะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ไม่ว่าจะเป็นเวลาปกติ หรือในช่วงภัยพิบัติ

อ่านเพิ่มเติมที่ สธ.แนะวิธีดูแล ทารก ช่วงวิกฤตน้ำท่วม http://llln.me/5YqfsZz

พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. (สุทิตย์ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม เขตสาธร กรุงเทพฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) อธิบายถึงกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ ตามบทบัญญัติที่เรียกว่า หลักภาวนา 4 ก็คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และก็ปัญญาภาวนา

ออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติสงฆ์ www.youtube.com/watch?v=WWzkpOwhfI4ออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติสงฆ์
... See MoreSee Less

18 hours ago

Video image

 

Comment on Facebook

สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

20 hours ago

นมผง ... ทำให้ทารกมีโอกาสเป็นภูมิแพ้โปรตีนนมวัว

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

1 day ago

นมผง ... ทำให้ทารกมีโอกาสเป็นภูมิแพ้โปรตีนนมวัว

#สสส #thaihealth

เรากำลังทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาพักอยู่หรือเปล่า? การทุ่มเทให้กับงานของคนยุคใหม่ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมทั้งการเผชิญกับมลภาวะรอบตัวในทุกวัน ได้สร้างโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ มาทำร้ายเราซึ่ง “โรคหลอดเลือดสมอง” ก็เป็นอีกหนึ่งในโรคยอดฮิตที่คร่าชีวิตคนไทย

อ่านต่อที่...ยิ่งทำงานหนัก ยิ่งเสี่ยง “โรคหลอดเลือดสมอง” llln.me/V5AMZOr

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

2 days ago

"องค์กรท้องถิ่น" จับมือ "สสส." ขับเคลื่อน "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา" ใช้สวนป่าเล่นในธรรมชาติเป็นตัวสร้างคลื่นสมอง มุ่งหวังให้เด็กเล็กพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ

อ่านต่อที่...สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย llln.me/feLgLpR

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

2 days ago

องค์กรท้องถิ่น จับมือ สสส. ขับเคลื่อน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ใช้สวนป่าเล่นในธรรมชาติเป็นตัวสร้างคลื่นสมอง มุ่งหวังให้เด็กเล็กพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ

อ่านต่อที่...สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย http://llln.me/feLgLpR

#สสส #thaihealth

พล.อ.ฉัตรชัย มอบนโยบาย สั่ง สสส.จัดทัพ 3 กลุ่มงานเคลื่อนแผนปี 62 เน้นบูรณาการเชิงประเด็น-พื้นที่-ประชากร

อ่านต่อที่...สสส.ขับเคลื่อนแผนปี 62 บูรณาการเชิงประเด็น-พื้นที่-ประชากร llln.me/jGanxlN

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

2 days ago

พล.อ.ฉัตรชัย  มอบนโยบาย สั่ง สสส.จัดทัพ 3 กลุ่มงานเคลื่อนแผนปี 62 เน้นบูรณาการเชิงประเด็น-พื้นที่-ประชากร

อ่านต่อที่...สสส.ขับเคลื่อนแผนปี 62 บูรณาการเชิงประเด็น-พื้นที่-ประชากร   http://llln.me/jGanxlN

#สสส #thaihealth

สวัสดีตอนเช้าค่ะ 😁
#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

2 days ago

สวัสดีตอนเช้าค่ะ 😁
#สสส #thaihealth

ความจริง "นมแม่-นมผง" ที่พ่อแม่ต้องรู้

นมแม่ ทำให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง พัฒนาการทางด้านสมองและอารมณ์ที่ดี พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมได้อย่างงดงาม
... See MoreSee Less

3 days ago

ความจริง นมแม่-นมผง ที่พ่อแม่ต้องรู้

นมแม่ ทำให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง พัฒนาการทางด้านสมองและอารมณ์ที่ดี พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมได้อย่างงดงาม

พระสงฆ์ก็ออกกำลังกายได้
(ตามหลักกิจวัตร 10 ของพระสงฆ์)

#ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ #พระสงฆ์ก็ออกกำลังกายได้ #สุขภาพพระสงฆ์

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่ พระสงฆ์ก็ออกกำลังกายได้ llln.me/wve5mgE
... See MoreSee Less

3 days ago

พระสงฆ์ก็ออกกำลังกายได้ 
(ตามหลักกิจวัตร 10 ของพระสงฆ์)

#ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ #พระสงฆ์ก็ออกกำลังกายได้ #สุขภาพพระสงฆ์

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่ พระสงฆ์ก็ออกกำลังกายได้ http://llln.me/wve5mgE

 

Comment on Facebook

แล้วฝึกวิทยายุทธ์อย่างวัดเส้าหลินละครับ ....

สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ค่ะ
ขอให้มีความสุขทั้งวันนะคะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

3 days ago

สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ค่ะ
ขอให้มีความสุขทั้งวันนะคะ

#สสส #thaihealth

ความจริง "นมแม่-นมผง" ที่พ่อแม่ต้องรู้

นมผง มีผลทำให้ภาวะกรด ด่าง ในลำไส้ใหญ่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อชนิดดี ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องเสียในทารก
... See MoreSee Less

4 days ago

ความจริง นมแม่-นมผง ที่พ่อแม่ต้องรู้

นมผง มีผลทำให้ภาวะกรด ด่าง ในลำไส้ใหญ่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อชนิดดี ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องเสียในทารก

ทำอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อสุขภาพดี

ฆารวาส เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแด่พระสงฆ์ โครงการขับเคลื่อน สงฆ์ไทยไกลโรค โดยภาคีเครือข่าย และ สสส. สนับสนุนข้อมูลด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่ประชาชน รวมถึงผลิตสื่อที่จะช่วยให้ ฆารวาสเลือกอาหารใส่บาตรให้ถูกต้อง เพื่อพระสงฆ์ห่างไกลโรคเรื้อรัง

#เข้าพรรษา #สุขภาพพระสงฆ์ #ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่ ทำอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อสุขภาพดี llln.me/BltMmO0
... See MoreSee Less

4 days ago

ทำอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อสุขภาพดี

ฆารวาส เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแด่พระสงฆ์ โครงการขับเคลื่อน สงฆ์ไทยไกลโรค โดยภาคีเครือข่าย และ สสส. สนับสนุนข้อมูลด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่ประชาชน รวมถึงผลิตสื่อที่จะช่วยให้ ฆารวาสเลือกอาหารใส่บาตรให้ถูกต้อง เพื่อพระสงฆ์ห่างไกลโรคเรื้อรัง 

#เข้าพรรษา #สุขภาพพระสงฆ์ #ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่ ทำอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อสุขภาพดี http://llln.me/BltMmO0

สวัสดีเช้าวันเสาร์ ขอให้เป็นวันที่สดใสนะคะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

4 days ago

สวัสดีเช้าวันเสาร์ ขอให้เป็นวันที่สดใสนะคะ

#สสส #thaihealth

นมแม่เป็นทั้งอาหารกาย อาหารสมอง อาหารใจให้แก่ลูกรัก

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

4 days ago

นมแม่เป็นทั้งอาหารกาย อาหารสมอง อาหารใจให้แก่ลูกรัก 

#สสส #thaihealth

5 อันดับบทความยอดนิยม
(Top viewes of the week) 13 - 17 สิงหาคม www.thaihealth.or.th

ข่าวสุขภาพ - แนะคัมภีร์ 4 วิธีสำหรับคุณแม่มือใหม่ llln.me/LVQtEig

เกร็ดความรู้สุขภาพ - เคล็ดลับการออกกำลังกายให้สำเร็จ llln.me/jS07rjf

เรื่องเล่าภาคี - หนองแปลนดินแดนคนปลูกผัก llln.me/Kt2vVDk

สำนักข่าวสร้างสุข - ทำความรู้จัก “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” llln.me/FIqVDI4

ทันกระแสสุขภาพ - โซเดียม ภัยเงียบที่แฝงในอาหารจานโปรด llln.me/QLYYkx6

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

5 days ago

5 อันดับบทความยอดนิยม
(Top viewes of the week) 13 - 17 สิงหาคม www.thaihealth.or.th

ข่าวสุขภาพ - แนะคัมภีร์ 4 วิธีสำหรับคุณแม่มือใหม่ http://llln.me/LVQtEig

เกร็ดความรู้สุขภาพ - เคล็ดลับการออกกำลังกายให้สำเร็จ http://llln.me/jS07rjf

เรื่องเล่าภาคี - หนองแปลนดินแดนคนปลูกผัก http://llln.me/Kt2vVDk

สำนักข่าวสร้างสุข - ทำความรู้จัก “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” http://llln.me/FIqVDI4

ทันกระแสสุขภาพ - โซเดียม ภัยเงียบที่แฝงในอาหารจานโปรด http://llln.me/QLYYkx6

#สสส #thaihealth

หลังจากประกาศ "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ฉบับแรกของประเทศไทย" เพื่อใช้เป็นกรอบดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ให้มีสุขภาพดีไปเรียบร้อยแล้ว ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดเวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่

เพื่อสร้างความเข้าใจ และสื่อสารการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ แก่พระสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น เวลา 8.00 - 12.00 น.

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่ llln.me/Bw17o7f
... See MoreSee Less

5 days ago

หลังจากประกาศ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นกรอบดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ให้มีสุขภาพดีไปเรียบร้อยแล้ว ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดเวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่

เพื่อสร้างความเข้าใจ และสื่อสารการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ แก่พระสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น เวลา 8.00 - 12.00 น.

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่ http://llln.me/Bw17o7fImage attachmentImage attachment

 

Comment on Facebook

ไม่ทราบว่าเราแก้ปัญหากันถูกทางหรือไม่ ยุคนี้ ทั้งเครื่องดื่ม ทั้งอาหาร ทั้งขนมที่ผลิตขายกัน มีสารที่ทำให้ผู้บริโภคเสพติด และเป็นผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว แม้แต่แมว หรือสุนัข หรือสัตว์เลี้ยง ก็ตกอยู๋่ในสภาพเดียวกันนี้ ก็ต้องทำใจ ฯ

เข้าพรรษานี้ อย่าลืม ตักบาตรถาม (สุขภาพ) พระ

สสส. แนะนำอาหารใส่บาตรที่ดีต่อสุขภาพพระ เพื่อให้สงฆ์ไทยห่างไกลจากโรคอ้วน

#เข้าพรรษา #สุขภาพพระสงฆ์ #ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เข้าพรรษานี้ อย่าลืม ตักบาตรถาม (สุขภาพ) พระ สสส. แนะนำอาหารใส่บาตรที่ดีต่อสุขภาพพระเพื่อให้สงฆ์ไทยห่างไกล...
... See MoreSee Less

5 days ago

Video image

 

Comment on Facebook

วันศุกร์แล้ว อีกนิดเดียวก็วันหยุดแล้ว ขอให้ตั้งใจทำงาน/เรียนนะครับ

"ก่อนจะให้ใครมายอมรับเรา เราต้องยอมรับตัวเองก่อน" - ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

5 days ago

วันศุกร์แล้ว อีกนิดเดียวก็วันหยุดแล้ว ขอให้ตั้งใจทำงาน/เรียนนะครับ

ก่อนจะให้ใครมายอมรับเรา เราต้องยอมรับตัวเองก่อน - ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล  

#สสส #thaihealth

ความจริง "นมแม่-นมผง" ที่พ่อแม่ต้องรู้

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

5 days ago

ความจริง นมแม่-นมผง ที่พ่อแม่ต้องรู้

#สสส #thaihealth

 

Comment on Facebook

ปราณี เข็มมา

ยังคงมีประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องทั้งในโลกโซเชียล และข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับ “น้ำท่วม” แน่นอนว่าเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ฤดูฝน ก็เป็นหน้าที่ของการรับและระบายน้ำของเขื่อน แม่น้ำ และลำคลองทั่วประเทศไทย ท่ามกลางความตื่นตระหนกในสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องและการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และที่รับฟังข่าวสารมีความกังวลสูง เพราะไม่รู้ว่าข่าวที่ได้รับนั้นจริง หรือ ปลอม!!

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ อะไรจริง อะไรปลอม? llln.me/tIuaDsg
... See MoreSee Less

6 days ago

Load more