สสส. Thai Health Promotion Foundation

พริกไทย...สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

พริกไทย...สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่

#สสส #thaihealth

ปัจจุบันนี้มีการใช้โน้ตบุ๊กกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกสบายที่โน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำพาไปได้เกือบทุกที่ อีกทั้งประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊กก็ไม่ด้อยไปกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ยิ่งสนับสนุนให้มีการใช้โน้ตบุ๊กมากขึ้น

อ่านต่อที่...โน้ตบุ๊ก กับท่านั่งทำงาน bit.ly/2JD8Tzo

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

ปัจจุบันนี้มีการใช้โน้ตบุ๊กกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกสบายที่โน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำพาไปได้เกือบทุกที่ อีกทั้งประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊กก็ไม่ด้อยไปกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ยิ่งสนับสนุนให้มีการใช้โน้ตบุ๊กมากขึ้น 

อ่านต่อที่...โน้ตบุ๊ก กับท่านั่งทำงาน http://bit.ly/2JD8Tzo

#สสส #thaihealth

กรมควบคุมโรค ห่วงปัญหาไข้เลือดออก สั่งการหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์เข้มข้น

อ่านต่อที่...ย้อน 5 ปี ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต “ไข้เลือดออก” พุ่ง bit.ly/2LO6gHx

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

กรมควบคุมโรค ห่วงปัญหาไข้เลือดออก สั่งการหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์เข้มข้น 

อ่านต่อที่...ย้อน 5 ปี ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต “ไข้เลือดออก” พุ่ง https://bit.ly/2LO6gHx

#สสส #thaihealth
สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะ
#สสส #thaihealth

สวัสดีครับผม

23 hours ago
Avatar

Comment on Facebook

ใบแมงลัก... สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่

#thaihealth #สสส
... See MoreSee Less

ใบแมงลัก... สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่

#thaihealth #สสส

การให้บริการอาหารคนไข้ เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาด มีสารอาหารครบถ้วน พอดีกับความต้องการของร่างกาย และเหมาะสมกับภาวะโรค เป็นงานหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการรักษาพยาบาล

อ่านต่อที่...อาหารคนไข้ bit.ly/2sYMjH5

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

การให้บริการอาหารคนไข้ เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาด มีสารอาหารครบถ้วน  พอดีกับความต้องการของร่างกาย และเหมาะสมกับภาวะโรค เป็นงานหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการรักษาพยาบาล

อ่านต่อที่...อาหารคนไข้ https://bit.ly/2sYMjH5

#สสส #thaihealth

ถ้าทำได้จริงทุกรพ.ก็จะดีมากจริงๆ แต่จะเอางบประมาณมาจากไหน เพราะได้ยินแต่ละรพ.ก็บ่นกันว่างบประมาณที่ได้ก็หืดขึ้นคอทั้งนั้น

2 days ago
Avatar

Comment on Facebook

ห่วงลักลอบทิ้ง "ขยะติดเชื้อ" นอกเส้นทาง ไม่มีกล้องวงจรปิด ทำตรวจสอบยาก หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาชน ทำระบบควบคุมติดตามบันทึกผลขยะทางออนไลน์ หากพบบริษัทรับขนลอบทิ้ง ชงท้องถิ่นเพิกถอนใบอนุญาต กรมอนามัยจ่อหารือ สรพ.เข้มเกณฑ์คุณภาพสถานพยาบาลเรื่องกำจัดขยะ

อ่านต่อที่...ทำระบบออนไลน์ติดตาม ลักลอบทิ้ง “ขยะติดเชื้อ” bit.ly/2Msspw9

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

ห่วงลักลอบทิ้ง ขยะติดเชื้อ นอกเส้นทาง ไม่มีกล้องวงจรปิด ทำตรวจสอบยาก หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาชน ทำระบบควบคุมติดตามบันทึกผลขยะทางออนไลน์ หากพบบริษัทรับขนลอบทิ้ง ชงท้องถิ่นเพิกถอนใบอนุญาต กรมอนามัยจ่อหารือ สรพ.เข้มเกณฑ์คุณภาพสถานพยาบาลเรื่องกำจัดขยะ

อ่านต่อที่...ทำระบบออนไลน์ติดตาม ลักลอบทิ้ง “ขยะติดเชื้อ” https://bit.ly/2Msspw9

#สสส #thaihealth
สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะ
#thaihealth #สสส
ขิง...สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่

#สสส #thaihealth

Froggy PinnPinn

2 days ago
Avatar

Comment on Facebook

"สสส. ตระหนักดีว่า ปัญหาการพนันมีผลกระทบในวงกว้าง
ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงสังคม จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน
แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักต่อปัญหา
สร้างภูมิคุ้มกันปกป้องเด็กและเยาวชน
ไม่ตกเป็นเหยื่อการพนัน พร้อมสนับสนุน
นโยบายสาธารณะที่มีทิศทางไม่เพิ่มพื้นที่การพนัน"

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุน สสส.
#สวัสดีบอลโลก #หยุดพนัน #สสส
... See MoreSee Less

สสส. ตระหนักดีว่า ปัญหาการพนันมีผลกระทบในวงกว้าง
ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงสังคม จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน
แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักต่อปัญหา
สร้างภูมิคุ้มกันปกป้องเด็กและเยาวชน
ไม่ตกเป็นเหยื่อการพนัน พร้อมสนับสนุน
นโยบายสาธารณะที่มีทิศทางไม่เพิ่มพื้นที่การพนัน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุน สสส.
#สวัสดีบอลโลก #หยุดพนัน #สสส

"สื่อรณรงค์ไม่พนัน ที่ สสส. พม. ภาคีเครือข่าย และเยาวชนได้จัดทำ และเผยแพร่ในช่วงเทศกาลบอลโลกนี้
ได้สะท้อนถึงปัญหา ผลกระทบทางลบ
ของการพนันฟุตบอล จะช่วยกระตุก หยุดยั้ง
เยาวชนจำนวนหนึ่งไม่ให้ถลำลงไปในวังวนของการพนัน"

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุน สสส.
#สวัสดีบอลโลก #หยุดพนัน #สสส
... See MoreSee Less

สื่อรณรงค์ไม่พนัน ที่ สสส. พม. ภาคีเครือข่าย และเยาวชนได้จัดทำ และเผยแพร่ในช่วงเทศกาลบอลโลกนี้ 
ได้สะท้อนถึงปัญหา ผลกระทบทางลบ
ของการพนันฟุตบอล จะช่วยกระตุก หยุดยั้ง
เยาวชนจำนวนหนึ่งไม่ให้ถลำลงไปในวังวนของการพนัน 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุน สสส.
#สวัสดีบอลโลก #หยุดพนัน #สสส

"การป้องกันเด็กจากการพนันออนไลน์ มีการบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรณรงค์ สร้างสรรค์ สร้างความตระหนักให้สังคมป้องกัน ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
รวมไปถึงการช่วยเหลือเยียวยา"

นายปรเมธี วิมลศิริ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#สวัสดีบอลโลก #หยุดพนัน #สสส
... See MoreSee Less

การป้องกันเด็กจากการพนันออนไลน์ มีการบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรณรงค์  สร้างสรรค์ สร้างความตระหนักให้สังคมป้องกัน ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
รวมไปถึงการช่วยเหลือเยียวยา

นายปรเมธี วิมลศิริ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
#สวัสดีบอลโลก #หยุดพนัน #สสส

กานพลู... สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

กานพลู... สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่

#สสส #thaihealth

การใช้ยา ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ปล่อยให้ตนเองเป็นหนูทดลองยา ใช้ยาตามโฆษณาเกินความจริง จนอาจก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาอีก ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ถึงหลักการใช้ยาให้เข้าใจ จนสามารถปฏิบัติได้จึงจะทำให้ใช้ยาแล้วโรคหาย และปลอดภัยด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หลักการใช้ยา bit.ly/2yb3iei
... See MoreSee Less

การใช้ยา ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง  ไม่ปล่อยให้ตนเองเป็นหนูทดลองยา ใช้ยาตามโฆษณาเกินความจริง จนอาจก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาอีก ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ถึงหลักการใช้ยาให้เข้าใจ จนสามารถปฏิบัติได้จึงจะทำให้ใช้ยาแล้วโรคหาย และปลอดภัยด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หลักการใช้ยา https://bit.ly/2yb3iei

เมื่อเวลาฝนตกโปรยปราย มนุษย์จะมีพฤติกรรมและความรู้สึกคล้อยไปกับสิ่งแวดล้อมนั้นด้วย ไม่ว่าจะเศร้า เหงา เปล่าเปลี่ยว มีความสุข คิดถึง หรือความรู้สึกใดๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการจดจำของมนุษย์ต่อช่วงเวลานั้นๆ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ อาจเป็นเพราะฝน bit.ly/2MohqE3
... See MoreSee Less

ถ้าคุณบังเอิญเดินผ่านบริเวณสยามสแควร์ซอย 1 2 3 แล้วสะดุดตาเข้ากับลวดลายการ์ตูนสีสันสดใส ซึ่งถูกเพ้นต์ไว้บนถนนอย่างสนุกสนาน และคิดว่านี่เป็นชิ้นงานสุดอาร์ตของศิลปินสักคนหนึ่ง คุณคิดผิด! เพราะที่จริงแล้วนี่คือ ‘ทางม้าลาย‘

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ศิลปะ พา ข้าม bit.ly/2l9rrs6
... See MoreSee Less

ถ้าคุณบังเอิญเดินผ่านบริเวณสยามสแควร์ซอย 1 2 3 แล้วสะดุดตาเข้ากับลวดลายการ์ตูนสีสันสดใส ซึ่งถูกเพ้นต์ไว้บนถนนอย่างสนุกสนาน และคิดว่านี่เป็นชิ้นงานสุดอาร์ตของศิลปินสักคนหนึ่ง คุณคิดผิด! เพราะที่จริงแล้วนี่คือ ‘ทางม้าลาย‘

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ศิลปะ พา ข้าม https://bit.ly/2l9rrs6

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์โพสต์ของ Creative Citizen

ติดตามความเคลื่อนไหว

Creative Citizen Talk 2018: Health Forward
อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30-17:30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปกรุงเทพ

ไม่อยากให้พลาด! งานประจำปี Creative Citizen Talk 2018 (ปีที่ 5) ปีนี้มาในตีม ‘Health Forward’ พบกับ 10 นักสื่อสารเพื่อสุขภาวะที่ทำงานผ่านเครื่องมือหลากหลาย (Animation / Board game / Youtube / Facebook / Twitter / Line / Book / Game App / Website / Toys / Playgound / Online Community / Film) ที่จะมมสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำให้กับคุณ ให้ทำงานสื่อสารได้ดีขึ้นกว่าเดิม

#CCTALK2018 #CreativeHealth #CreativeCitizen
... See MoreSee Less

*** เปิดจองบัตรแล้ว! *** Creative Citizen Talk 2018: Health Forward อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30-17:30 น. ณ ห...

ติดตามความเคลื่อนไหว

Creative Citizen Talk 2018: Health Forward
อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30-17:30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปกรุงเทพ

ไม่อยากให้พลาด! งานประจำปี Creative Citizen Talk 2018 (ปีที่ 5) ปีนี้มาในตีม ‘Health Forward’ พบกับ 10 นักสื่อสารเพื่อสุขภาวะที่ทำงานผ่านเครื่องมือหลากหลาย (Animation / Board game / Youtube / Facebook / Twitter / Line / Book / Game App / Website / Toys / Playgound / Online Community / Film) ที่จะมมสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำให้กับคุณ ให้ทำงานสื่อสารได้ดีขึ้นกว่าเดิม

#CCTALK2018 #CreativeHealth #CreativeCitizen

กุยช่าย ... สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

กุยช่าย ... สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่ 

#สสส #thaihealth

หลากหลายความเชื่อ ที่เกี่ยวกับไข่ ไม่ว่าจะเป็น เป็นแผลแล้วห้ามกินไข่ กินไข่แล้วเสี่ยงคอเลสเตอรอล ความเชื่อเหล่านี้ หลายคนยังคงสงสัยและหาคำตอบว่าแท้จริงแล้ว หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น คนเราสามารถกินไข่ได้หรือไม่

อ่านต่อที่...กิน "ไข่" กันเถอะ bit.ly/2JwK6gf

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

Sakonwan Pungkanonn ศิริน ธร ร.

4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

มูลนิธิ EDF ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายของโครงการสามารถรับประทานผักผลไม้ได้ครบตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที พร้อมผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายขับเคลื่อนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดต่อไป

อ่านต่อที่...ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน bit.ly/2LMqFwm

#สสส #Thaihealth
... See MoreSee Less

มูลนิธิ EDF ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายของโครงการสามารถรับประทานผักผลไม้ได้ครบตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที พร้อมผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายขับเคลื่อนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดต่อไป 

อ่านต่อที่...ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน https://bit.ly/2LMqFwm

#สสส #Thaihealth

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)แนะประชาชนใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

อ่านต่อที่... ปภ.แนะปชช.ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี bit.ly/2l83SjE

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)แนะประชาชนใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 

อ่านต่อที่... ปภ.แนะปชช.ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี https://bit.ly/2l83SjE

#สสส #thaihealth

ใบกระเพรา 'สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่'

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

ใบกระเพรา สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่

#สสส #thaihealth

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์รูปภาพของ สถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

[Live] #สถานีประชาชน อังคาร 12 มิ.ย. 61 | 14.05-15.00 น.

เทศบาลน่าน นำร่องจ้างนักโภชนาการท้องถิ่น จัดการอาหารกลางวันนักเรียน
... See MoreSee Less

[Live] #สถานีประชาชน อังคาร 12 มิ.ย. 61 | 14.05-15.00 น.

เทศบาลน่าน นำร่องจ้างนักโภชนาการท้องถิ่น จัดการอาหารกลางวันนักเรียน

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ จ.ตราด ต้นแบบชุมชนสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกันเคารพกฏจราจร ... See MoreSee Less

แผนท่องเที่ยวถนนปลอดภัย จ.ตราด

ชุมชนชาวมุสลิม ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เรียนรู้กฎจราจร การขับขี่ และถนนที่ปลอดภัย ผ่านคนสำคัญอย่างผู้นำศาสนา โดยทีมวิจัยเครือข่ายการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนฯ พบการรณรงค์ประสบความสำเร็จถึงร้อยละ 80 ... See MoreSee Less

ชุมชนชาวมุสลิม ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เรียนรู้กฎจราจร กา...

สวัสดียามเช้าค่ะ

#สสส #thaihealth

Attachment5 days ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

มะรุม สมุนไพรไทย บำรุงน้ำนมแม่

#สสส #thaihealth

เผยเว็บพนันบอลผุดกว่า 2 แสน สสส.จับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเครือข่าย เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยห่างไกลพนันบอลโลก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สกัดพนันบอลโลกพบรุ่นจิ๋วแค่ 7 ขวบ bit.ly/2HCRktb
... See MoreSee Less

เผยเว็บพนันบอลผุดกว่า 2 แสน สสส.จับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเครือข่าย เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยห่างไกลพนันบอลโลก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สกัดพนันบอลโลกพบรุ่นจิ๋วแค่ 7 ขวบ https://bit.ly/2HCRktb

"เดินได้ เดินดี"
การมีกิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกที่...https://bit.ly/2JtzqyT
... See MoreSee Less

เดินได้ เดินดี 
การมีกิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกที่...https://bit.ly/2JtzqyT

เดินกับน้องหมาวันละ 3 รอบ

5 days ago
Avatar

เดินไปตลาดเช้า-เย็น ซื้อกับข้าว ใส่รองเท้าผ้าใบ

6 days ago
Avatar

Comment on Facebook

ความเครียด เป็นสภาวะจิตใจและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลจากการที่บุคคลต้องปรับตัวต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ในแวดล้อมหรือคุกคากให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สาเหตุของความเครียด bit.ly/2sN1aUG
... See MoreSee Less

ความเครียด เป็นสภาวะจิตใจและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลจากการที่บุคคลต้องปรับตัวต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ในแวดล้อมหรือคุกคากให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สาเหตุของความเครียด https://bit.ly/2sN1aUG

อาหารเช้าถือเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดต่อร่างกาย เพราะเป็นมื้อแรกที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกาย ซึ่งการอดอาหารมื้อเช้านั้น จะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ อดอาหารเช้า ระวังเจอ 6 โรคถามหา bit.ly/2y0pcRn
... See MoreSee Less

อาหารเช้าถือเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดต่อร่างกาย เพราะเป็นมื้อแรกที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกาย ซึ่งการอดอาหารมื้อเช้านั้น จะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ อดอาหารเช้า ระวังเจอ 6 โรคถามหา https://bit.ly/2y0pcRn
สวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะ 

#สสส #thaihealth

ตรวจคำผิดถูกหน่อยก็จะดีกับสุขภาพนะคะ

7 days ago

2 Replies

Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์วิดีโอของ NewsClear

NewsClear
"เพราะวิ่งแล้วได้มากกว่าสุขภาพดี"
คุยกับ "ณรงค์ เทียมเมฆ" ผู้บุกเบิกงานวิ่งจอมบึงมาราธอน
ที่เลือก "วิ่ง" ทั้งชีวิต จนวงการนักวิ่งยกให้เป็นปรมาจารย์

Cr : เพจ NewsClear
... See MoreSee Less

"เพราะวิ่งแล้วได้มากกว่าสุขภาพดี" คุยกับ "ณรงค์ เทียมเมฆ" ผู้บุกเบิกงาน...

ดื่มนมกันเถอะ ‘นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ยู เอช ที เก็บได้นานประมาณ 8 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น’

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

ดื่มนมกันเถอะ ‘นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ยู เอช ที เก็บได้นานประมาณ 8 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น’

#สสส #thaihealth

ชีวามิตรขอเชิญผู้สนใจสมัครอบรม
"อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข"
สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มาอบรมด้วยกัน

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
เวลา 8.30 - 16.30 น.
ห้อง Nile 3 โซน BITEC Convention Center
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ

ดูกำหนดการและรายละเอียดการสมัครได้ที่
goo.gl/HG78S9

*เฉพาะผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เข้าร่วมอบรมด้วยกันได้เท่านั้น
... See MoreSee Less

ชีวามิตรขอเชิญผู้สนใจสมัครอบรม 
อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข 
สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มาอบรมด้วยกัน

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 
เวลา 8.30 - 16.30 น.
ห้อง Nile 3 โซน BITEC Convention Center
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ

ดูกำหนดการและรายละเอียดการสมัครได้ที่
https://goo.gl/HG78S9

*เฉพาะผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เข้าร่วมอบรมด้วยกันได้เท่านั้น
สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะ

#สสส #thaihealth
สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะ ^^

#สสส #thaihealth

ดื่มนมกันเถอะ

'นมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์ถ้าเก็บในอุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นานถึง 21 วัน’

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

ดื่มนมกันเถอะ

 นมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์ถ้าเก็บในอุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นานถึง 21 วัน’

#สสส #thaihealth

กล่าวในงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
“ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
หรือ Universal Design Center (UDC)
โดยการสนับสนุนจาก สสส. และมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 แห่ง
เป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญแรกของการขับเคลื่อนประเทศ
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

กล่าวในงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
... See MoreSee Less

กล่าวในงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน 
“ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน 
หรือ Universal Design Center (UDC)
โดยการสนับสนุนจาก สสส. และมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 แห่ง
เป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญแรกของการขับเคลื่อนประเทศ
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

กล่าวในงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

มะเขือพวงเป็นพืชที่ช่วยเสริมสุขภาพ โดยมีสรรพคุณตามตำราแพทย์แผนไทยคือ ช่วยเจริญอาหาร ย่อยอาหาร ช่วยระบบขับถ่าย บำรุงธาตุ ขับเสมหะ แก้ไอ ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดี แก้ฟกช้ำ ไอเป็นเลือด ฝีบวมมีหนอง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มะเขือพวงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ bit.ly/2syMlVH
... See MoreSee Less

มะเขือพวงเป็นพืชที่ช่วยเสริมสุขภาพ โดยมีสรรพคุณตามตำราแพทย์แผนไทยคือ ช่วยเจริญอาหาร ย่อยอาหาร ช่วยระบบขับถ่าย บำรุงธาตุ ขับเสมหะ แก้ไอ ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดี แก้ฟกช้ำ ไอเป็นเลือด ฝีบวมมีหนอง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มะเขือพวงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ https://bit.ly/2syMlVH

ชอบด้วยค่ะ

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

“การสร้างเมืองเป็นมิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ควรดูบริบทของพื้นที่เป็นหลัก
โดยสามารถขอคำแนะนำศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อม
เพื่อทุกคน (Universal Design Center)
ซึ่งตั้งขึ้นใน 5 ภูมิภาค มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา
เพื่อสร้างเมืองที่เป็นมิตร
เพื่อทุกคนไปด้วยกัน”

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวในงาน ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 และ “นวัตกรรมเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” (Age-Friendly City)
... See MoreSee Less

“การสร้างเมืองเป็นมิตรเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ควรดูบริบทของพื้นที่เป็นหลัก
โดยสามารถขอคำแนะนำศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อม
เพื่อทุกคน (Universal Design Center)
ซึ่งตั้งขึ้นใน 5 ภูมิภาค มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา
เพื่อสร้างเมืองที่เป็นมิตร
เพื่อทุกคนไปด้วยกัน”

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวในงาน ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 และ “นวัตกรรมเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” (Age-Friendly City)

“ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการพลัดตก
หรือหกล้มปีละ 1,000 คน และ 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุที่หกล้ม
และกระดูกหัก จะไม่สามารถกลับมาเดินได้อีก
เป็นสาเหตุที่ สสส. ให้ความสำคัญกับการประสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยทำงานผ่านภาคีเครือข่าย
จนเกิดการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง
นำมาสู่ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
(Universal Design Center: UDC)”

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

กล่าวในงานผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 และ “นวัตกรรมเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ”(Age - Friendly City)
... See MoreSee Less

“ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการพลัดตก
หรือหกล้มปีละ 1,000 คน และ 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุที่หกล้ม 
และกระดูกหัก จะไม่สามารถกลับมาเดินได้อีก
เป็นสาเหตุที่ สสส. ให้ความสำคัญกับการประสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยทำงานผ่านภาคีเครือข่าย
จนเกิดการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง
นำมาสู่ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
 (Universal Design Center: UDC)”

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

กล่าวในงานผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 และ “นวัตกรรมเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ”(Age - Friendly City)

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดกับคนวัยหนุ่มสาวได้หากมีพฤติกรรมยกของหนักด้วยท่าที่ไม่เหมาะสม นั่งหรือยืนทำงานไม่ถูกท่า ส่งผลต่อความเสื่อมของหมอนรองกระดูกให้ไวขึ้น เสี่ยงต่อโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ยกของหนัก ระวังหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท bit.ly/2sBWSQ7
... See MoreSee Less

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์  เผยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดกับคนวัยหนุ่มสาวได้หากมีพฤติกรรมยกของหนักด้วยท่าที่ไม่เหมาะสม นั่งหรือยืนทำงานไม่ถูกท่า ส่งผลต่อความเสื่อมของหมอนรองกระดูกให้ไวขึ้น เสี่ยงต่อโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ยกของหนัก ระวังหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท https://bit.ly/2sBWSQ7

“การลงนามความร่วมมือจัดตั้ง UDC สสส. ทำหน้าที่
เป็นตัวเชื่อมประสาน ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสังคม
โดย สสส. ขับเคลื่อนหลักในภาควิชาการ และสร้างเครือข่าย
แนวราบร่วมกับแนวดิ่ง รวมถึงเติมช่องทางการสื่อสาร
ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับคนทุกวัย”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวในงาน พิธีลงนามบันทึกตกลง (MOU)ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
... See MoreSee Less

“การลงนามความร่วมมือจัดตั้ง UDC สสส. ทำหน้าที่
เป็นตัวเชื่อมประสาน ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสังคม
โดย สสส. ขับเคลื่อนหลักในภาควิชาการ และสร้างเครือข่าย
แนวราบร่วมกับแนวดิ่ง รวมถึงเติมช่องทางการสื่อสาร
ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับคนทุกวัย”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวในงาน พิธีลงนามบันทึกตกลง (MOU)ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะ

#สสส #thaihealth

ดื่มนมกันเถอะ 'นมเปรี้ยว..เก็บได้นานกว่านมประเภทอื่น'

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

ดื่มนมกันเถอะ นมเปรี้ยว..เก็บได้นานกว่านมประเภทอื่น

#สสส #thaihealth

แต่นมเปรี้ยว น้ำตาลมากกว่านมประเภทอื่นเช่นกันนะครับ

1 week ago   ·  2

1 Reply

Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 6 ภาพ

TOP VIEWS OF THE WEEK 5 อันดับบทความยอดนิยม www.thaihealth.or.th ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิ.ย. 2561

แพทย์เตือนผู้ปกครองอย่าเมินปัญหา"ก้าวร้าว"ของลูก bit.ly/2sOGvPj

การมีสุขภาพจิตที่ดี bit.ly/2sQG1rZ

ชุมชนท่ากะไดร่วมใจ‘แก้ไขจุดเสี่ยง’ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน bit.ly/2kWHM3g

เปิดวิจัยควันหลงสงกรานต์ น้ำเมาต้นเหตุหลักสู่อุบัติเหตุ bit.ly/2HxcbxY

เดินให้ถูก แล้วคุณจะรัก ‘เดิน’ bit.ly/2sv1C9W

#สสส #thaihealth #TOPVIEWSOFTHEWEEK
... See MoreSee Less

TOP VIEWS OF THE WEEK 5 อันดับบทความยอดนิยม http://www.thaihealth.or.th ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิ.ย. 2561

แพทย์เตือนผู้ปกครองอย่าเมินปัญหาก้าวร้าวของลูก http://bit.ly/2sOGvPj

การมีสุขภาพจิตที่ดี http://bit.ly/2sQG1rZ

ชุมชนท่ากะไดร่วมใจ‘แก้ไขจุดเสี่ยง’ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน http://bit.ly/2kWHM3g

เปิดวิจัยควันหลงสงกรานต์ น้ำเมาต้นเหตุหลักสู่อุบัติเหตุ http://bit.ly/2HxcbxY

เดินให้ถูก แล้วคุณจะรัก ‘เดิน’ http://bit.ly/2sv1C9W

#สสส #thaihealth #TOPVIEWSOFTHEWEEK
สวัสดียามเช้าค่ะ

#สสส #thaihealth
ดื่มนมกันเถอะ

#สสส #thaihealth #ดื่มนม

จากคนที่ชอบพูด ชอบคุย ชอบออกไปไหนมากไหนกับเพื่อน ดูหนัง ฟังเพลง ทุกอย่างมันจะค่อย ๆ เปลี่ยนไป แม้ว่ากับบางคนอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเปลี่ยนแล้วก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยสิ้นเชิง อาการเหล่านี้ คนสนิทอย่านิ่งนอนใจ เพราะเขาอาจกำลังป่วยเป็น 'โรคซึมเศร้า' อยู่ก็ได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เพื่อนเรา(ซึม)เศร้าทำไงดี ? bit.ly/2LuiJjw
... See MoreSee Less

ชวนคุยเรื่องที่ทำให้สบายใจเช่นวันนี้ทำอะไร?กิน..วันหยุดไปเที่ยวกันไหม?

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

สวัสดียามเช้าค่ะ

#สสส #thaihealth

ดื่มนมกันเถอะ'
นมสเตอริไรส์ (กระป๋อง) เก็บได้นานประมาณ 12 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรง

#สสส #thaihealth #ดื่มนม
... See MoreSee Less

ดื่มนมกันเถอะ
นมสเตอริไรส์ (กระป๋อง) เก็บได้นานประมาณ 12 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรง

#สสส #thaihealth #ดื่มนม

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์โพสต์ของ ปิดเทอมสร้างสรรค์

สสส.จัดกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ “เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้” ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-14.30 น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี

โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เป็นประธานพิธีเปิด ภายในงานมีการสอนเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้เห็นผล สื่อสารได้ในชีวิตจริง โดยครูคริส คริสโตเฟอร์ ไรท์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง พร้อมเทคนิคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โดยน้องแชมป์ ดช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และผ่านการการันตีผลการวัดระดับของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และฝึกปฏิบัติเขียนเรซูเม่อย่างไรให้โดนใจและได้งาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ facebook : fb.com/happyschoolbreak
... See MoreSee Less

อยากฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้น เรามี Workshop ฟรี!! - ฝึกเขียน Resume ภาษาอังกฤษ - เทค...

สสส.จัดกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ “เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้”
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้” ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-14.30 น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี 

โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เป็นประธานพิธีเปิด ภายในงานมีการสอนเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้เห็นผล สื่อสารได้ในชีวิตจริง โดยครูคริส คริสโตเฟอร์ ไรท์  อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง พร้อมเทคนิคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โดยน้องแชมป์ ดช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และผ่านการการันตีผลการวัดระดับของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และฝึกปฏิบัติเขียนเรซูเม่อย่างไรให้โดนใจและได้งาน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ facebook : http://fb.com/happyschoolbreak

Zentimetre CM

2 weeks ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

สธ.เผย พระสงฆ์ไทยกว่าครึ่งมีภาวะอ้วนลงพุงเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุจากบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ ขาดการออกกำลังกาย แนะชาวพุทธทำบุญตักบาตรด้วยเมนูอาหารชูสุขภาพ พร้อมชูนโยบาย 1 วัด 1 โรงพยาบาล เพื่อสุขภาพที่ดี ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อ่านต่อที่ bit.ly/2LnCjxE
... See MoreSee Less

สธ.เผย พระสงฆ์ไทยกว่าครึ่งมีภาวะอ้วนลงพุงเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุจากบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ ขาดการออกกำลังกาย แนะชาวพุทธทำบุญตักบาตรด้วยเมนูอาหารชูสุขภาพ พร้อมชูนโยบาย 1 วัด 1 โรงพยาบาล เพื่อสุขภาพที่ดี ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อ่านต่อที่ http://bit.ly/2LnCjxE

ฉันเสร็จนั่งสักพักแล้วไปเดินจงกรมครึ่งช.ม.สิรับรองม่ายอ้วน

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

'ดื่มนมกันเถอะ'
นมพาสเจอร์ไรส์ เมื่อซื้อมาควรเก็บไว้ในตู้เย็นทันที

#สสส #thaihealth #ดื่มนม
... See MoreSee Less

ดื่มนมกันเถอะ
นมพาสเจอร์ไรส์ เมื่อซื้อมาควรเก็บไว้ในตู้เย็นทันที

#สสส #thaihealth #ดื่มนม

ทางโค้งต่างๆ นับเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ พื้นที่ แม้ว่าเส้นทางในปัจจุบันจะได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรมจราจร ในการออกแบบถนนให้รับการเข้าโค้งของรถที่สัญจรผ่านไป-มา แต่ด้วยพฤติกรรมการขับขี่ที่เคยชินกับการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าป้ายแจ้งเตือน และด้วยความประมาทในการขับขี่ ก็ยังคงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ `ตีน้ำให้ปลาตื่น` โครงการเชิงรุกจากทีม RSN บางสะพาน bit.ly/2HlTT2x
... See MoreSee Less

ทางโค้งต่างๆ นับเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ พื้นที่ แม้ว่าเส้นทางในปัจจุบันจะได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรมจราจร ในการออกแบบถนนให้รับการเข้าโค้งของรถที่สัญจรผ่านไป-มา แต่ด้วยพฤติกรรมการขับขี่ที่เคยชินกับการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าป้ายแจ้งเตือน และด้วยความประมาทในการขับขี่ ก็ยังคงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ `ตีน้ำให้ปลาตื่น` โครงการเชิงรุกจากทีม RSN บางสะพาน https://bit.ly/2HlTT2x

สำนึกของคนไม่มี ไม่รู้ว่าติดตั้งไปแล้วจะช่วยได้ไหม ในกรุงเทพการจอดรถบริเวณทางโค้งที่เป็นขาว-แดงชัดเจน ก็จอดกันมากมาย ไม่เคยเห็นมีตำรวจมาล็อคล้อเลย ไม่เชื่อก็มาดูได้ที่ทางโค้งหน้าโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นทางโค้งขาว-แดงแต่มีรถจอดให้เห็นได้ตลอดวัน

2 weeks ago
Avatar

Attachment2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

ขนมเด็กคืออะไร ด้วยอิทธิพลของสื่อ ขนมเด็กอาจจะเรียกเป็น ปัจจัยที่ 5 หรือ 6 ของเด็กไปแล้ว ความรู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพ่อแม่เองก็นับขนมเป็นอาหารว่างชนิดหนึ่ง มีคำว่าอาหารหลัก ก็มีคำว่าอาหารว่าง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ `ขนมเด็ก` ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร? bit.ly/2kOvDxt
... See MoreSee Less

ขนมเด็กคืออะไร ด้วยอิทธิพลของสื่อ ขนมเด็กอาจจะเรียกเป็น ปัจจัยที่ 5 หรือ 6 ของเด็กไปแล้ว ความรู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพ่อแม่เองก็นับขนมเป็นอาหารว่างชนิดหนึ่ง มีคำว่าอาหารหลัก ก็มีคำว่าอาหารว่าง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ `ขนมเด็ก` ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร? https://bit.ly/2kOvDxt

นี้แหละคะยาพิษที่ผู้ใหญ่อย่างเราให้เด็กผลประโยชน์ของผู้ผลิตผู้ค้าแต่ปัญหาตกที่เด็กคะควรทบทวนใหม่นะคะ

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth เพิ่มวิดีโอหน้าปก ... See MoreSee Less

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 61 จังหวัด เตรียมรับมือกับภาวะฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ปภ. เตรียมรับมือกับภาวะฝนตกหนัก 61 จังหวัด bit.ly/2JdLNLg
... See MoreSee Less

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 61 จังหวัด เตรียมรับมือกับภาวะฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ปภ. เตรียมรับมือกับภาวะฝนตกหนัก 61 จังหวัด https://bit.ly/2JdLNLg

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

สวัสดีตอนเช้านะคะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

สวัสดีตอนเช้านะคะ 

#สสส #thaihealth

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

'ดื่มนมกันเถอะ'

วิตามินบี 2 จากนม จะทำหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้ปกติ และป้องกันโรคปากนกกระจอก

#สสส #thaihealth #ดื่มนม
... See MoreSee Less

ดื่มนมกันเถอะ

วิตามินบี 2 จากนม จะทำหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้ปกติ และป้องกันโรคปากนกกระจอก 

#สสส #thaihealth #ดื่มนม

เดินให้ถูก แล้วคุณจะรัก ‘เดิน’
หลายคนมองหาวิธีการออกกำลังกายให้ตัวเองหลากหลายวิธี ซึ่งการ 'เดิน' ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการออกกำลังกาย แต่จะเดินอย่างไรให้ถูกวิธี ถึงจะช่วยเผาผลาญได้

อ่านต่อที่ เดินให้ถูก แล้วคุณจะรัก ‘เดิน’ bit.ly/2sv1C9W

#สสส #thaihealth #เดิน #การเดิน
... See MoreSee Less

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

ดื่มนมกันเถอะ...มี 'วิตามินเอ' สูง
... See MoreSee Less

ดื่มนมกันเถอะ...มี วิตามินเอ สูง

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 55 ภาพ

กิจกรรมวันจักรยานโลก World Bicycle Day : (WBD) 3 มิถุนายน 2561
... See MoreSee Less

กิจกรรมวันจักรยานโลก World Bicycle Day : (WBD) 3 มิถุนายน 2561

ปั่นไปทำงาน 1 ปีครึ่งแล้ว ไม่ยักรู้ว่ามีกิจกรรมนี้ด้วย ไม่เห็นประชาสัมพันธ์เลย

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

องค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันจักรยานโลก” World Bicycle Day : (WBD)

การใช้จักรยาน มีส่วนโดยตรงในการทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SFDGs) ของสหประชาชาติถึง 12 จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย

สสส.ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้เป็นวิถีชีวิต

สวัสดียามเช้าค่ะ

#สสส #thaihealth #worldbicycleday
... See MoreSee Less

รักการปั่นจักรยานค่ะ

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

ดื่มนมกันเถอะ..มี 'โปรตีน' ที่สำคัญ
... See MoreSee Less

ดื่มนมกันเถอะ..มี โปรตีน ที่สำคัญ

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
... See MoreSee Less

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่

ดื่ม นม กันเถอะ

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

ดื่ม นม กันเถอะ 

#สสส #thaihealth

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 6 ภาพ

TOP VIEWS OF THE WEEK 5 อันดับบทความยอดนิยม www.thaihealth.or.th ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561

#สสส #thaihealth #TOPVIEWSOFTHEWEEK
... See MoreSee Less

TOP VIEWS OF THE WEEK 5 อันดับบทความยอดนิยม http://www.thaihealth.or.th ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561

#สสส #thaihealth #TOPVIEWSOFTHEWEEK

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

วันที่ 3 มิถุนายน "วันจักรยานโลก"

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

วันที่ 3 มิถุนายน วันจักรยานโลก

#สสส #thaihealth

พูดถึง "ควันยาสูบ" คนทั่วไปจะนึกถึง ควันจากบุหรี่มวนซองโดยลืมคิดไปว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่พบเห็นในชีวิตประจำวันยังมี บุหรี่ยาเส้นมวนเองรวมอยู่ด้วย แล้วทราบหรือไม่ว่า ในบรรดาผู้สูบคนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง สูบบุหรี่ทุกประเภทรวมกันจำนวน 10.7 ล้านคนนั้น (สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจล่าสุด ปี 2560) สัดส่วนผู้สูบยาเส้นมวนเองมีมากเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูบทั้งหมด นี่คือข้อบ่งชี้ว่าในบรรดาควันยาสูบมือสองที่ผู้หญิงและเด็กรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สูบแต่ได้รับสัมผัสนั้นเป็นควันยาสูบที่มาจากบุหรี่ซองและยาเส้นมวนเองครึ่งต่อครึ่ง

อ่านต่อที่...หญิงท้องระวังควันบุหรี่มือสอง bit.ly/2snIryN

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

พูดถึง ควันยาสูบ คนทั่วไปจะนึกถึง ควันจากบุหรี่มวนซองโดยลืมคิดไปว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่พบเห็นในชีวิตประจำวันยังมี บุหรี่ยาเส้นมวนเองรวมอยู่ด้วย แล้วทราบหรือไม่ว่า ในบรรดาผู้สูบคนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง สูบบุหรี่ทุกประเภทรวมกันจำนวน 10.7 ล้านคนนั้น (สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจล่าสุด ปี 2560) สัดส่วนผู้สูบยาเส้นมวนเองมีมากเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูบทั้งหมด นี่คือข้อบ่งชี้ว่าในบรรดาควันยาสูบมือสองที่ผู้หญิงและเด็กรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สูบแต่ได้รับสัมผัสนั้นเป็นควันยาสูบที่มาจากบุหรี่ซองและยาเส้นมวนเองครึ่งต่อครึ่ง

อ่านต่อที่...หญิงท้องระวังควันบุหรี่มือสอง https://bit.ly/2snIryN

#สสส  #thaihealth

กรมควบคุมโรค รณรงค์ 7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เน้นหนักในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี เพราะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติ 6 เท่า พร้อมเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) เข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน เริ่มให้บริการ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61นี้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านฟรี

อ่านต่อที่... รณรงค์ 7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่https://bit.ly/2J2O00b

#สสส #thaihealth
... See MoreSee Less

กรมควบคุมโรค รณรงค์ 7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เน้นหนักในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี เพราะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติ 6 เท่า พร้อมเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) เข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน เริ่มให้บริการ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61นี้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านฟรี

อ่านต่อที่... รณรงค์ 7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่https://bit.ly/2J2O00b

#สสส #thaihealth