มาตรฐานการจัดงานวิ่งไทย

เชิญดาวน์โหลดเอกสาร
ซึ่งเรียบเรียงโดยคณะทำงานพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง

- คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน ของ IAAF
- ข้อปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน
( Best Practices for Organizing Road Race)

จากลิงค์นี้

bit.ly/RunningBooksTH

คณะทำงานเชื่อมั่นว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิ่ง
เป็นแนวทางให้ผู้จัดการวิ่งและผู้ร่วมการวิ่ง
มีความสุขร่วมกันในการวิ่ง
ด้วยความปลอดภัย (safe)
และเท่าเทียม (fair)

คณะทำงานยินดีและขอบคุณทุกท่าน
ที่จะนำเนื้อหาในเอกสารนี้
ไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับวงการวิ่งของพวกเรา
... See MoreSee Less

เชิญดาวน์โหลดเอกสาร
ซึ่งเรียบเรียงโดยคณะทำงานพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง

- คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน ของ IAAF
- ข้อปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน
( Best Practices for Organizing Road Race)

จากลิงค์นี้

http://bit.ly/RunningBooksTH

คณะทำงานเชื่อมั่นว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิ่ง
เป็นแนวทางให้ผู้จัดการวิ่งและผู้ร่วมการวิ่ง
มีความสุขร่วมกันในการวิ่ง
ด้วยความปลอดภัย (safe)
และเท่าเทียม (fair)

คณะทำงานยินดีและขอบคุณทุกท่าน
ที่จะนำเนื้อหาในเอกสารนี้
ไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับวงการวิ่งของพวกเราImage attachment

 

Comment on Facebook

ขอบคุณมากนะครับ

Chalongchat Vadhahong

Preecha Chaisanuk

ดีมากครับ

ขอบพระคุณท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมครับ

อ.วัลลักษณ์ เที่ยงดาห์

Prem Siritantivetchakorn

ต่อ หมอ เล่า ความ ข้อมูล

ขอบพระคุณค่ะ

จักรพันธุ์ อินยิ้ม ศึกษาดู

ขอบคุณครับ

Flroraa Amaya Patsonthas Kagyodyam ข้อมูลจ้าา

Grongrit Poppy Boonrach

ขอบคุณมากครับ สำหรับ ความรู้ ที่ให้ จะนำไปใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร ซึ่งเรียบเรียงโดยคณะทำงานพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง - คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน ของ IAAF - ข้อปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน ( Best Practices for Organizing Road Race) จากลิงค์นี้ bit.ly/RunningBooksTH คณะทำงานเชื่อมั่นว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิ่ง เป็นแนวทางให้ผู้จัดการวิ่งและผู้ร่วมการวิ่ง มีความสุขร่วมกันในการวิ่ง ด้วยความปลอดภัย (safe) และเท่าเทียม (fair) คณะทำงานยินดีและขอบคุณทุกท่าน ที่จะนำเนื้อหาในเอกสารนี้ ไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับวงการวิ่งของพวกเรา web.facebook.com/International-DAY-RUN-10K-Championship-Thailand-1820374641560900/

ขออนุญาตแชร์นะคะ

ขอตุณทางคณะทำงานมากๆครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ณรงค์ เทียมเมฆ เป็นอย่างสูง ที่กรุณาเสนอคู่มือการจัดกิจกรรมวิ่ง ประเภทถนน ของ IAAFและข้อปฏิบัติที่ดี ให้ได้ทราบ ซึ่งผมวิ่งมานาน แต่ไม่เคยได้ศึกษามาก่อน ครั้งนี้จะได้ทำความเข้าใจครับ

Suriyong Shaoprathum

Ponthep Bunareesirichai

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ

ขอบคุณมากครับ สำหรับ ความรู้ ที่ให้ จะนำไปใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร ซึ่งเรียบเรียงโดยคณะทำงานพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง - คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน ของ IAAF - ข้อปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน ( Best Practices for Organizing Road Race) จากลิงค์นี้ bit.ly/RunningBooksTH คณะทำงานเชื่อมั่นว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิ่ง เป็นแนวทางให้ผู้จัดการวิ่งและผู้ร่วมการวิ่ง มีความสุขร่วมกันในการวิ่ง ด้วยความปลอดภัย (safe) และเท่าเทียม (fair) คณะทำงานยินดีและขอบคุณทุกท่าน ที่จะนำเนื้อหาในเอกสารนี้ ไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับวงการวิ่งของพวกเรา web.facebook.com/Thai-History-Day-Walk-Run-Club-Foundation-153646511440831/

ขอบพระคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อนะครับ

ขอบพระคุณนะครับ ขออนุญาตแชร์ ต่อครับ

+ View previous comments

** ปิดการลงรายชื่อเข้าร่วมการนำเสนอเอกสารผ่านทางโพสต์นี้แล้วนะครับ **
** ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ **

=====================

ได้เวลา..ของ การสร้างมาตรฐาน การจัดกิจกรรมวิ่ง..
คณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานวิ่ง ในไทย
ที่แต่งตั้งโดย สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย..

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ได้นำผลการศึกษา เสนอต่อเวทีสาธารณะ ที่ สสส.เมื่อ 31สค.2561

และจะมีการนำเสนอ อย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
ภาคเช้า เวลา 9:00-12:00น.
ที่ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ

เชิญ หน่วยงานจัดวิ่ง ออร์แกไนซ์ นักวิ่ง และผู้สนใจ เข้าร่วม รับฟัง และแสดงความคิดเห็น ได้

**ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเอกสาร
กรุณาแจ้ง ชื่อนามสกุลจริง
และ
หน่วยงาน หรือ
ชื่อบริทัทออร์แกนไนเซอร์ หรือ
ชมรมวิ่งที่สังกัด
หรือระบุว่า อิสระ
ลงในการแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้

ด้วยความจำกัดในพื้นที่
คณะทำงานมีที่นั่งสำหรับ 50 ท่านแรก นะครับ**

ขอบพระคุณ
อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ที่ปรึกษาของคณะทำงาน
สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
และสสส.
... See MoreSee Less

** ปิดการลงรายชื่อเข้าร่วมการนำเสนอเอกสารผ่านทางโพสต์นี้แล้วนะครับ **
** ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ **

=====================

ได้เวลา..ของ การสร้างมาตรฐาน การจัดกิจกรรมวิ่ง..
คณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานวิ่ง ในไทย 
ที่แต่งตั้งโดย สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย..

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ได้นำผลการศึกษา เสนอต่อเวทีสาธารณะ ที่ สสส.เมื่อ 31สค.2561

และจะมีการนำเสนอ อย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 
ภาคเช้า เวลา 9:00-12:00น. 
ที่ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ

เชิญ หน่วยงานจัดวิ่ง ออร์แกไนซ์ นักวิ่ง และผู้สนใจ เข้าร่วม รับฟัง และแสดงความคิดเห็น ได้ 

**ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเอกสาร
กรุณาแจ้ง ชื่อนามสกุลจริง
และ
หน่วยงาน หรือ
ชื่อบริทัทออร์แกนไนเซอร์ หรือ
ชมรมวิ่งที่สังกัด
หรือระบุว่า อิสระ
ลงในการแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้

ด้วยความจำกัดในพื้นที่
คณะทำงานมีที่นั่งสำหรับ 50 ท่านแรก นะครับ**

ขอบพระคุณ 
อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ที่ปรึกษาของคณะทำงาน
สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
และสสส.Image attachment

 

Comment on Facebook

ขอทบทวนรายชื่อที่ลงชื่อไว้แล้วแบบไม่จัดลำดับ หากมีความผิดพลาด โปรดแจ้งด้วยนะครับ 1. พ.ต.ท.หญิง ชาลินี กาญจนรัชต์ จาก...ชมรมวิ่งกล้าก้าว สกลนคร 2. คุณสิรเสฏฐ์ บุญมีศรีสง่า หน่วยงานจัดวิ่ง สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) 3. คุณอนุชาติ เยาวรัตน์ หน่ วยงานจัดวิ่ง สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) 4. คุณระวี บุญบุตร หน่วยงานจัดวิ่ง สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) 5. คุณวิไลภรณ์ สิทธิถาวร จาก Inspire Runner 6. Inspire Runner 7. Inspire Runner 8. พ.ท.เกรียงศักดิ์ พวงสอน ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี 9. คุณธวัชชัย จันทร์สอาด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 10. คุณเอกภาพ เกาไสยานนท์ หน่วยงาน อิสระ 11. คุณเสธวัช บุญลาภรัตน์ บริษัท PK&T2J 12. คุณสรยุทธ ภูวนาถภักดี ชมรม ดงตาลรันเนอร์ 13. คุณมีศักดิ์ ปักษ์ชัยภูมิ (มลฤดี ? runningthailand) 14. คุณภานุมาศ ไม้แก้ว แผนกกิจกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี 15. คุณปัญญ์ปภพ คุ้มพันธุ์แย้ม iAmPacer 16. คุณปัญชลี จ้างประเสริฐ iAm pacer 17. คุณมงคลรัตน์ อุปถัมชาติ บริษัท เอก สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด 18. คุณรัฐพล ศรีไพบูลย์ หน่วยงานอิสระ 19. ดร.เสรี เพิ่มชาติ นักวิชาการและนักวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬากลุ่มกิจกรรมวิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 20. คุณปิยวรรณ องค์สุวรรณ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด โครงการวิ่งด้วยกัน 21. คุณนวคุณ พจน์ชพรกุล บริษัท กล่องดินสอ จำกัด โครงการวิ่งด้วยกัน 22. คุณธนา เจียวมาลี NSTDA RUNNING สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 23. ภญ.ดร.ณัชชา เพชรดากูล สถาวรรันนิ่งคลับ

ขออภัย บ่ายนี้อินเตอร์เน็ตของผมมีปัญหา ทำงานได้ช้ามาก ไม่สามารถส่งข้อความถึงทุกท่านได้ครับ หงังว่าข้อมูลบนโพสต์นี้(ซึ่งก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว) จะสื่อสารกับทุกท่านได้แล้วนะครับ

ขอแจ้งกำหนดการตามนี้ และจะส่งไปทาง inbox ด้วยนะครับ (เกรงว่าจะไม่ทัน)

แอดมินจะส่งกำหนดการไปยังทุกท่าน ทาง inbox (messenger) นะครับ อาจส่งไปในชื่อของบุคคล อาจไม่เห็นเนื่องจากไม่ใช่ facebook's friend กรุณาสังเกตด้วยนะครับ

รายชื่อเพิ่มเติม 24. คุณเบญจมินทร์ เชาวน์วิทยางกูร อิสระ 25. คุณอภิวัฒน์ สุขสมบูรณ์ อิสระ 26. คุณยิ่งศักดิ์ เทียนทองดี อิสระ 27. คุณดุสิต ศิริวารินทร์ ชมรมวิ่งดอกบัวคู่ 28. คุณวริช สมัยนิยม เอสรันนิ่ง จัดวิ่งเพื่อสังคม 29. คุณธีรรัชช์ ดวงทองคำ อิสระ 30. คุณธนวรรณ ขำรักษ์ อิสระ 31. คุณจิราธิวัฒน์ สวัสดิผล อิสระ 32. คุณราชพฤกษ์ คุณกิตติ Art drive Ltd., 33. พ.ต.หญิงกรรณิกา หลักหาญ กองบัญชาการช่วยรบที่3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก 34. คุณวรัปสร โรหิตะบุตร By Hand& By Heart 35. พ.ต.หญิงชญาพัทร ภัทรธรรมากุล The Combat Run mini-half marathon พัน.สร.23 พิษณุโลก

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเอกสาร กรุณาแจ้ง ชื่อนามสกุลจริง และชมรมวิ่งที่สังกัด ลงในการแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ ด้วยความจำกัดในพื้นที่ คณะทำงานมีที่นั่งสำหรับ 50 ท่านแรก นะครับ

ปิดการลงรายชื่อนะครับ และขอทบทวนรายชื่อเพิ่มเติมกลุ่มสุดท้ายตามนี้ 36. กภ.กิตตินัฐ นวลใย 091-4616223 นักกายภาพบำบัดและนักเวชศาสตร์การกีฬา 37. คุณประสิทธิ์ สะดุดดีประเสริฐสุด 0956458782 อิสระ 38. คุณธีรทัศน์ สังขทัต ณ อยุธยา บริษัท เรด แคป ออกาไนเซอร์ จำกัด 39. คุณกิตติพศน์ เอี่ยมประไพ หน่วยงานอิสระ 40. คุณอชิณพล ชมภูพล อิสระ 41. คุณหนึ่งฤทัย คำจร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 42. คุณสรศักดิ์ การินทร์ อิสระ 43. คุณชานนท์ สุวรรณโค ไอเอ็กซ์ ครีเอทีฟ แอนด์ อีเวนท์ 44. Mr. Simon Chandler, Bangkok Run Academy 45. คุณชุติมา กุศล, Thailand 100 Miles Run Club 46. Mr. Atsuyuki Katsuyama, Thailand 100 Miles Run Club 47. คุณเศกสัณฑิ์ คงสวัสดิ์ As fast running 48. คุณสุวิทย์ เดชชินบัญชร ชมรมวิ่ง สนามศุภชลาศัย 49. คุณกฤตย์ ทองคง 50. คุณกีรติ ไกรประสิทธิ์ ชมรมวิ่ง8เกียร์ 51. คุณหทัยวรรณ ประกายโกวิท บริษัท D.I.N.สปอร์ต &ชมรมวิ่งสถาวรรันนิ่งคลับ 52. คุณพิศณุสรรค์ ดัชณาภิรมย์ บ. ฟินนิชเชอร์ กรุ๊ป 53. คุณปภัสรินทร์ สัจจาภัทรสิทธิ์

เรียนท่านผู้เข้าร่วมการเสวนาที่ได้ลงชื่อไว้ทุกท่าน ด้วยมีการแก้ไขเอกสารที่พิมพ์ออกมาครั้งแรก และจัดพิมพ์ใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ยังไม่เสร็จเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ท่านผู้เข้าร่วมการเสวนา สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ ตามลิงค์นี้: bit.ly/RunningBooksTH หรือสแกนได้จากบาร์โค้ดนี้

พ.ต.หญิงชญาพัทร ภัทรธรรมากุล The Combat Run mini-half marathon พัน.สร.23 พิษณุโลกค่ะ

ขอบคุณมากครับ สำหรับ ความรู้ ที่ให้ จะนำไปใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร ซึ่งเรียบเรียงโดยคณะทำงานพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง - คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน ของ IAAF - ข้อปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน ( Best Practices for Organizing Road Race) จากลิงค์นี้ bit.ly/RunningBooksTH คณะทำงานเชื่อมั่นว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิ่ง เป็นแนวทางให้ผู้จัดการวิ่งและผู้ร่วมการวิ่ง มีความสุขร่วมกันในการวิ่ง ด้วยความปลอดภัย (safe) และเท่าเทียม (fair) คณะทำงานยินดีและขอบคุณทุกท่าน ที่จะนำเนื้อหาในเอกสารนี้ ไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับวงการวิ่งของพวกเรา web.facebook.com/Thai-History-Day-Walk-Run-Club-Foundation-153646511440831/

เชียร์ครับ

ดร.เสรี เพิ่มชาติ นักวิชาการและนักวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬากลุ่มกิจกรรมวิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ผมติดราชการด่วนไม่สามารถไปร่วมฟังได้ ขออนุญาตสละสิทธิ์ครับ

เอกภาพ เกาไสยานนท์ หน่วยงาน อิสระ

พ.ท.เกรียงศักดิ์ พวงสอน ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี ครับ ทางหน่วยจัดกิจกรรมวิ่ง เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 20

กภ.กิตตินัฐ นวลใย 091-4616223 นักกายภาพบำบัดและนักเวชศาสตร์การกีฬา ครับ

สุวิทย์ เดชชินบัญชร ฝ่ายประสานงาน / ชมรมวิ่ง สนามศุภชลาศัย 0616109844

ขอลงทะเบียนด้วยคนครับ บริษัท เรด แคป ออกาไนเซอร์ จำกัด ครับ ชื่อนายธีรทัศน์ สังขทัต ณ อยุธยาครับ

ธีรรัชช์ ดวงทองคำ ธนวรรณ ขำรักษ์ หน่วยงานอิสระครับ

หนึ่งฤทัย คำจร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 0816280751 ขอบคุณค่ะ

ขอลงทะเบียนด้วยนะคะ คุณ ปภัสรินทร์ สัจจาภัทรสิทธิ์

เศกสัณฑิ์ คงสวัสดิ์ 0818492757 As fast running

นายอชิณพล ชมภูพล อิสระ0868877045

+ View previous comments

ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง
เพื่อสรุปเรื่องและจัดทำเอกสารนำเสนอสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
... See MoreSee Less

ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง
เพื่อสรุปเรื่องและจัดทำเอกสารนำเสนอสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องImage attachment

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council: TRC) จัดทำ update โปสเตอร์การช่วยชีวิตฉุกเฉิน ซึ่งโปสเตอร์นี้จะติดข้างของตู้ เครื่อง AED หรือในพื้นที่ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการมีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น ... See MoreSee Less

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council: TRC) จัดทำ update โปสเตอร์การช่วยชีวิตฉุกเฉิน ซึ่งโปสเตอร์นี้จะติดข้างของตู้ เครื่อง AED  หรือในพื้นที่ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการมีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น

 

Comment on Facebook

พวกเราควรช่วยกันป้องกันความเสี่ยงอันจะเกิดต่อนักวิ่งในงานวิ่ง ทุกเหตุการณ์วิกฤติ หากช่วยเหลือได้ทันทีย่อมทุเลาความรุนแรงลงได้

10 ขั้นตอนเรียงตามลำดับเป็นห่วงโซ่ เพื่อการช่วยกู้ชีพนี้ เป็นโปสเตอร์อัพเดท ที่ สพฉ. จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะ ได้รับทราบ

4 years ago

มาตรฐานการจัดงานวิ่งไทย

ปิดประชุมครั้งที่ 8 ครับ
ขออภัยที่ไม่ได้รายงานครั้งที่ 6 และ 7 เลยครับ
... See MoreSee Less

ปิดประชุมครั้งที่ 8 ครับ
ขออภัยที่ไม่ได้รายงานครั้งที่ 6 และ 7 เลยครับ

เมื่อค่ำวันนี้ อังคาร 7 กค.
มีประชุมครั้งที่ 6 ครับ
มีการใช้ทฤษฎีตรีโกณมิติด้วยอ้า......
โอ่วววว... เค้าคุยกันเรื่องอะไร
แล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ
... See MoreSee Less

เมื่อค่ำวันนี้ อังคาร 7 กค.
มีประชุมครั้งที่ 6 ครับ
มีการใช้ทฤษฎีตรีโกณมิติด้วยอ้า......
โอ่วววว... เค้าคุยกันเรื่องอะไร
แล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ

 

Comment on Facebook

รูปนี้ให้ฟีลลิ่งมากขึ้นครับ

สอบมาตรฐาน คณะกรรมการใช่ไหมครับ ใครตกเลข ถือว่าไม่ผ่าน คณะกรรมการมาตรฐานสูงมาก

รายงานการประชุมครั้งที่ 5
หา! 5 ครั้งแล้วนะครับ ^_^
.
เราประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนาครับ
ครั้งนี้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ในประเด็นต่างๆในการจัดการในวันแข่ง ดังนี้ครับ
1. การติดต่อเจ้าหน้าที่และการจัด-การวัดเส้นทาง
2. การรับสมัครและ"ข้อมูลที่ต้องให้กับผู้สมัคร"
3. การป้องกันปัญหาจากการรับสมัครหน้างานในวันแข่ง
4 บทบาท หน้าที่และ ความรู้ความเข้าใจของมาร์แชล
(ถ้าเราเรียกมาร์แชลว่าผู้ควบคุมดูแลการแข่งขัน
จะมองภาพออกมั้ยครับ)
มาร์แชลนี่เรื่องใหญ่มากนะครับ
ทำให้การแข่งขันดีหรือแย่
มาร์แชลมีส่วนมากๆเลย
งานไหนเจอมาร์แชลที่ไม่รู้เรื่อง ไม่ตั้งใจนี่ งานนั้นเศร้า
แล้วเราต้องให้ข้อมูลอะไรกับมาร์แชลบ้าง?
สนุกครับ เรื่องนี้
5. รางวัล เน้นที่ความชัดเจนถูกต้อง รู้ชัดก่อนแข่ง
และมอบรางวัลได้ถูกต้องตามลำดับหลังแข่ง
6. แข่งเสร็จแล้วต้องเก็บกวาดขยะที่เราสร้างเอาไว้
(แก้วน้ำด้วยครับ 5555)
.
ช่วงท้าย
คณะทำงานได้ร่วมกันร่าง check list
ซึ่งมีรายการแบบค่อนข้างแบ่งแยกละเอียด
เพื่อใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของการจัดแข่งขัน
ไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ ^_^
.
ครั้งหน้าเราจะวกกลับไปคุยกันเรื่องการเริ่มจัด
ว่าต้องมีหน่วยใดรับรู้และให้ความร่วมมือบ้าง
ขั้นตอนเป็นอย่างไร
ผู้จัดต้องคิดให้รอบด้านขนาดไหนว่า
หากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง คาดไม่ถึง อะไรอย่างไร
ผู้จัดประเมินไว้ล่วงหน้าแค่ไหน
สุขภาวะและความปลอดภัย
การแพทย์และพยาบาล
ประมาณนี้นะครับ
.
การทำงานสนุกดีครับ
ได้รู้อะไรที่ "ถึงว่า...." บ่อยเลย
... See MoreSee Less

รายงานการประชุมครั้งที่ 5
หา! 5 ครั้งแล้วนะครับ ^_^
.
เราประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนาครับ
ครั้งนี้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ในประเด็นต่างๆในการจัดการในวันแข่ง ดังนี้ครับ
1. การติดต่อเจ้าหน้าที่และการจัด-การวัดเส้นทาง
2. การรับสมัครและข้อมูลที่ต้องให้กับผู้สมัคร
3. การป้องกันปัญหาจากการรับสมัครหน้างานในวันแข่ง
4 บทบาท หน้าที่และ ความรู้ความเข้าใจของมาร์แชล
(ถ้าเราเรียกมาร์แชลว่าผู้ควบคุมดูแลการแข่งขัน
จะมองภาพออกมั้ยครับ)
มาร์แชลนี่เรื่องใหญ่มากนะครับ
ทำให้การแข่งขันดีหรือแย่
มาร์แชลมีส่วนมากๆเลย
งานไหนเจอมาร์แชลที่ไม่รู้เรื่อง ไม่ตั้งใจนี่ งานนั้นเศร้า
แล้วเราต้องให้ข้อมูลอะไรกับมาร์แชลบ้าง?
สนุกครับ เรื่องนี้
5. รางวัล เน้นที่ความชัดเจนถูกต้อง รู้ชัดก่อนแข่ง
และมอบรางวัลได้ถูกต้องตามลำดับหลังแข่ง
6. แข่งเสร็จแล้วต้องเก็บกวาดขยะที่เราสร้างเอาไว้
(แก้วน้ำด้วยครับ 5555)
.
ช่วงท้าย
คณะทำงานได้ร่วมกันร่าง check list 
ซึ่งมีรายการแบบค่อนข้างแบ่งแยกละเอียด
เพื่อใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของการจัดแข่งขัน
ไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ  ^_^
.
ครั้งหน้าเราจะวกกลับไปคุยกันเรื่องการเริ่มจัด
ว่าต้องมีหน่วยใดรับรู้และให้ความร่วมมือบ้าง
ขั้นตอนเป็นอย่างไร
ผู้จัดต้องคิดให้รอบด้านขนาดไหนว่า
หากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง คาดไม่ถึง อะไรอย่างไร
ผู้จัดประเมินไว้ล่วงหน้าแค่ไหน
สุขภาวะและความปลอดภัย
การแพทย์และพยาบาล
ประมาณนี้นะครับ
.
การทำงานสนุกดีครับ
ได้รู้อะไรที่ ถึงว่า.... บ่อยเลย

 

Comment on Facebook

ขอบคุณที่เสียสละเวลามาทำงานส่วนนี้ให้ครับ

วันนี้คณะทำงานประชุม 18.00-21.30
จะแจ้งเนื้อหาตามมานะครับ
... See MoreSee Less

วันนี้คณะทำงานประชุม 18.00-21.30 
จะแจ้งเนื้อหาตามมานะครับ

 

Comment on Facebook

ขมักเขม้น เหมือนกำลังหารือการให้คะแนนข้อสอบนักเรียนกันเลยสู้ๆ นะ "ไม่ต้องรีบแต่อยากให้เป็นรูปเล่มเร็วๆ" (ฮา..ขอ Quote คำของ อ.ณรงค์ เทียมเมฆไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

รายงานความคืบหน้าครับ ^_^

พี่น้องนักวิ่งครับ
เมื่อค่ำวันอังคารที่ 16 มิถุนาที่ผ่านมา
มีการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 ที่ สสส.

ครั้งนี้เราหารือและร่วมศึกษาในรายละเอียดว่า
คู่มือการจัดงานวิ่งควรประกอบด้วยอะไรอย่างไรบ้าง
เช่น
องค์ประกอบในการเลือกสนามแข่ง
- โครงสร้างของผู้จัดการแข่งขัน ใครดูอะไรแค่ไหนบ้าง
- โครงสร้างของสนาม Start-Finish, เส้นทาง, จุดให้น้ำ, ห้องสุขา
- คู่มือหรือแผนการจัดการสนาม
ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายในทีมผู้จัดการแข่งขัน
มองภาพรวมทั้งหมดของการจัดงานออก

ครั้งต่อไป เราคงลงรายละเอียดในเรื่องการจัดการในวันแข่ง
รถนำ รถปิดท้าย ผู้ช่วยควบคุมดูแลการแข่งขัน(Marshal)
กระบวนการหลังการวิ่งจบ การเก็บกวาดขยะ (^_^)
ประมาณนั้นครับ

คณะทำงานห่วงเหมือนกันนะครับว่า
พี่น้องนักวิ่งจะรู้สึกว่าเราทำงานช้า
แต่ก็ต้องเป็นไปตามลำดับและละเอียดถูกต้องหละครับ
ทำออกมาเป็นเรื่องราวเมื่อไร
เราจะเอามาให้พี่น้องนักวิ่งช่วยกันดูครับ
อะไร อย่างไร แค่ไหน
ช่วยกัน

คณะทำงานจะทำให้เป็นชิ้นงานที่พี่น้องนักวิ่งจับต้องได้
แล้วเรามาช่วยกันดูอีกที่นะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
... See MoreSee Less

รายงานความคืบหน้าครับ ^_^

พี่น้องนักวิ่งครับ
เมื่อค่ำวันอังคารที่ 16 มิถุนาที่ผ่านมา
มีการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 ที่ สสส.

ครั้งนี้เราหารือและร่วมศึกษาในรายละเอียดว่า
คู่มือการจัดงานวิ่งควรประกอบด้วยอะไรอย่างไรบ้าง
เช่น
องค์ประกอบในการเลือกสนามแข่ง
- โครงสร้างของผู้จัดการแข่งขัน ใครดูอะไรแค่ไหนบ้าง
- โครงสร้างของสนาม Start-Finish, เส้นทาง, จุดให้น้ำ, ห้องสุขา
- คู่มือหรือแผนการจัดการสนาม
ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายในทีมผู้จัดการแข่งขัน
มองภาพรวมทั้งหมดของการจัดงานออก

ครั้งต่อไป เราคงลงรายละเอียดในเรื่องการจัดการในวันแข่ง
รถนำ รถปิดท้าย ผู้ช่วยควบคุมดูแลการแข่งขัน(Marshal)
กระบวนการหลังการวิ่งจบ การเก็บกวาดขยะ (^_^)
ประมาณนั้นครับ

คณะทำงานห่วงเหมือนกันนะครับว่า
พี่น้องนักวิ่งจะรู้สึกว่าเราทำงานช้า
แต่ก็ต้องเป็นไปตามลำดับและละเอียดถูกต้องหละครับ
ทำออกมาเป็นเรื่องราวเมื่อไร
เราจะเอามาให้พี่น้องนักวิ่งช่วยกันดูครับ
อะไร อย่างไร แค่ไหน
ช่วยกัน

คณะทำงานจะทำให้เป็นชิ้นงานที่พี่น้องนักวิ่งจับต้องได้
แล้วเรามาช่วยกันดูอีกที่นะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

 

Comment on Facebook

วันนี้ อังคาร 23 มิถุนายน 2558 : เรามีนัดประชุม คณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2558 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311@สสส นะคะ เพื่อนๆ สมาชิกคณะทำงานฯ อย่าลืมเนอะ

ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อเพื่อนๆส่วนรวม.🙏

สุดยอดคะ จะได้วิ่งกันอย่างสนุกและปลอดภัยแย้ว

สุดยอดเลยครับ

ฝากด้วยนะคับ

ส่งพลังใจไปให้นะคะ

จะคอยติดตามความคืบหน้าตลอดนะครับ เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนครับ

เป็นกำลังใจให้ครับ ที่ทำอยู่นี่ ผมว่า "ไม่ช้า" นะครับ ที่จริงแล้ว "ไม่ต้องรีบ" แต่ให้ได้เป็นชิ้นเป็นอัน ดีกว่าครับ

เป็นกำลังใจให้คณะทำงานนะครับ

เพื่อนผมนิน่า (เสื้อน้ำเงินยิ้มแป้นเลย)

ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ

+ View previous comments

รายงานความคืบหน้า
โดย เพชร-ภัคพงษ์ ครับ
.
เมื่อค่ำวันพฤหัสที่ 4 มิย.
(หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป รายงานช้าไปนิด ขออภัยครับ)
มีการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 ที่ สสส.
เราร่วมกันศึกษาลงไปในรายละเอียดของการจัดการวิ่งว่า
ในการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐาน
และการที่ผู้จัดงานวิ่งจะขอรับรองมาตรฐานนั้น
จะมีกระบวนการอย่าไรบ้าง
โดยพยายามให้ละเอียดรอบคอบมากที่สุด
.
อย่างไรก็ดี
คณะทำงานเห็นพ้องกันว่า
แนงทางของข้อกำหนดมาตรฐานที่เรากำลังทำ
จะคำนึงถึงการจัดงานวิ่งให้ครอบคลุมทุกระดับ
รวมไปถึงการจัดงานวิ่งแบบท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ
ให้สามารถนำข้อกำหนดมาตรฐานและคู่มือที่เราหวังจะสร้างขึ้น
ไปใช้ได้โดยไม่ยากจนเกินไป
เพียงแต่งานวิ่งนั้นๆ
จะสามารถจัดได้โดยมีความปลอดภัยและสะดวก
โดยทั้งผู้จัดและนักวิ่ง"เข้าใจตรงกัน"ว่า
ความปลอดภัยและสะดวกนั้น
อยู่ในระดับไหนในหัวข้อใดบ้าง
.
คณะทำงานพบว่า
เมื่อลงในรายละเอียดนั้น
การจัดงานวิ่งเพื่อนักวิ่งเป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่นคน
ให้ปลอดภัยและสะดวกสบายตามสมควร
เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย
ผู้จัดต้องเข้าใจกระบวนการต่างๆทะลุปรุโปร่งไปจนถึงในรายละเอียด
และมีโครงสร้างการจัดงานวิ่งที่บุคคลากรในโครงสร้างนั้น
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจน
ในด้านนักวิ่ง
ก็ต้องมีความเข้าใจในกฏ กติกา มารยาท ในสนามเช่นกัน
.
เราทุกคนรู้หน้าที่ของตนชัดเจน
กิจกรรมของคนเป็นพันเป็นหมื่น
จึงดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความสุขสนุกสนานด้วยกันได้
.
คณะทำงานคงต้องใช้เวลาในช่วงต้น
ศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้
ก่อนจะสร้างให้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานและคู่มือ
เพื่อที่จะใช้งานได้จริงครับ
.
ภาพประกอบจากอ.ณรงค์ เทียมเมฆ
ขอบคุณครับ
... See MoreSee Less

รายงานความคืบหน้า
โดย เพชร-ภัคพงษ์ ครับ
.
เมื่อค่ำวันพฤหัสที่ 4 มิย.
(หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป รายงานช้าไปนิด ขออภัยครับ)
มีการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3  ที่ สสส.
เราร่วมกันศึกษาลงไปในรายละเอียดของการจัดการวิ่งว่า
ในการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐาน
และการที่ผู้จัดงานวิ่งจะขอรับรองมาตรฐานนั้น
จะมีกระบวนการอย่าไรบ้าง
โดยพยายามให้ละเอียดรอบคอบมากที่สุด
.
อย่างไรก็ดี
คณะทำงานเห็นพ้องกันว่า
แนงทางของข้อกำหนดมาตรฐานที่เรากำลังทำ
จะคำนึงถึงการจัดงานวิ่งให้ครอบคลุมทุกระดับ
รวมไปถึงการจัดงานวิ่งแบบท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ
ให้สามารถนำข้อกำหนดมาตรฐานและคู่มือที่เราหวังจะสร้างขึ้น
ไปใช้ได้โดยไม่ยากจนเกินไป
เพียงแต่งานวิ่งนั้นๆ
จะสามารถจัดได้โดยมีความปลอดภัยและสะดวก
โดยทั้งผู้จัดและนักวิ่งเข้าใจตรงกันว่า
ความปลอดภัยและสะดวกนั้น
อยู่ในระดับไหนในหัวข้อใดบ้าง
.
คณะทำงานพบว่า
เมื่อลงในรายละเอียดนั้น
การจัดงานวิ่งเพื่อนักวิ่งเป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่นคน
ให้ปลอดภัยและสะดวกสบายตามสมควร
เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย
ผู้จัดต้องเข้าใจกระบวนการต่างๆทะลุปรุโปร่งไปจนถึงในรายละเอียด
และมีโครงสร้างการจัดงานวิ่งที่บุคคลากรในโครงสร้างนั้น
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจน
ในด้านนักวิ่ง
ก็ต้องมีความเข้าใจในกฏ กติกา มารยาท ในสนามเช่นกัน
.
เราทุกคนรู้หน้าที่ของตนชัดเจน
กิจกรรมของคนเป็นพันเป็นหมื่น
จึงดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความสุขสนุกสนานด้วยกันได้
.
คณะทำงานคงต้องใช้เวลาในช่วงต้น
ศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้
ก่อนจะสร้างให้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานและคู่มือ
เพื่อที่จะใช้งานได้จริงครับ
.
ภาพประกอบจากอ.ณรงค์ เทียมเมฆ
ขอบคุณครับImage attachment

ความปลอดภัยในงานวิ่ง

==========

หัวข้อแรกๆ ที่เราอภิปรายกันเรื่องมาตรฐานการจัดงานวิ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ ที่ผ่านมา

คือ การวางแผนการจัดงาน

ในต่างประเทศให้ความสำคัญมากครับกับการมีคณะทำงานด้านความปลอดภัย ซึ่งมีเข้ามาบทบาทเกือบทุกด้านของการจัดงาน

ความปลอดภัยจึงเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆ ที่ผู้จัดงานวิ่งทุกประเภท
ควรนำมาพิจารณา มีการตั้งคณะทำงานที่ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในงาน

สำหรับการจัดงานในบ้านเรา เพื่อนนักวิ่งคิดว่าความปลอดภัยด้านใดบ้างที่ผู้จัดงานควรคำนึงและมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม?

และหน่วยงานใดควรเข้ามามีบทบาทในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการจัดงานวิ่ง?

==========

แอดมินเอก
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

1. คณะประเมินความเสี่ยง 2. ผู้ดูแลความปลอดภัย issues สองอย่างนี้สำคัญมากๆๆๆๆ ค่ะน้องเอก

ความปลอดภัยทางด้านการจราจรสำหรับทั้งนักปั้นและนักวิ่งครับ สำหรับหน่วยงานควรจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ เกี่ยวข้องกันโดยตรงครับ 😊

4 years ago

มาตรฐานการจัดงานวิ่งไทย

... See MoreSee Less

ประเด็นชวนแลกเปลี่ยนจาก อ.กฤษย์ ทองคง เกี่ยวกับการประกันภัยนักวิ่งครับ - แอดมินเอกผม..ถือเป็นครั้งแรกที่มางานศพกับคนที่ยังไม่เคยพบตัวจริงซึ่งกันและกัน
มาเพราะคำๆเดียว....ของโชคที่เคยกล่าวทิ้งไว้กับผู้อื่นว่า
"อยากเจอ อ.กฤตย์" เพราะความที่เป็นแฟนข้อเขียนในหลายที่หลายแห่ง

โชคเล่นทิ้งคำนี้ไว้...ไม่ไปไม่ได้แล้ว

พบเห็นประทับใจหลายสิ่ง ขอเว้นไว้ยังไม่กล่าว
ขอกล่าวไอเดียของผมตอนนี้ก่อน เดี๋ยวลืม....

ออกตัวก่อนว่า...สิ่งที่จะพูดนี้ ตัวเองยังไม่รู้ จึงยังไม่ใช่ข้อสรุป
เป็นกึ่งคำถาม กึ่งหารือพวกเราในหมู่วงการวิ่งและไตรกีฬาว่า

ที่ผ่านมา ผู้จัดสนามวิ่งหรือแข่งขันกีฬา ได้ทำประกันไว้หรือเปล่า
ทำเป็นบางสนามหรือทำทุกสนาม ทำแล้วแต่ผู้จัดแต่ละราย หรือทุกราย

ส่วนสนามที่โชคลงร่วมเป็นครั้งสุดท้ายนี้ ได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง
ผมไม่ทราบ และไม่มีข้อสรุปกล่าวใดๆจากผม เพียงแต่มองอนาคตวงการ
ว่าจะพัฒนาไปอย่างไร อันเกิดจาก โชคโมเดล ไม่ใช่มาลงคุณค่าสีสันตำหนิใดๆ

เพื่อเราจะได้มีเงินจาก ประกัน เยียวยาทายาทผู้ได้รับผลกระทบ
ไม่ได้กล่าวว่าผู้จัดใดไม่ได้ทำประกัน หรือ ปราศจากเงินเยียวยาทายาท
ไม่ได้กล่าวล่วงไปในมิตินั้น

ประกัน...ถ้าทำกันอยู่ก็ดีแล้ว ถ้ายังไม่ได้ทำ ควรทำก่อนจัดแข่งขัน
ไม่ว่าเป็นอะไร...ที่ผ่านมาแล้วไป มุ่งมองไปข้างหน้าที่ยังไม่เกิด

ภาพฝันที่ผมเห็น....คือ

นักกีฬาผู้ใดเสียชีวิตในการแข่งขัน ทายาทควรได้รับเงินเยียวยาความเดือดร้อน
และค่าเสียใจ ที่หากไม่ทำประกัน ผู้จัดจะเดือดร้อน นั่นคือ ต้องทำประกันก่อนการแข่งขันนั่นเอง

เป็นกรมธรรม์วันเดียว จ่ายเบี้ยโดยผู้จัด ที่มาจากค่าสมัครผู้เข้าร่วมแข่งกีฬาในสภาพบังคับ
ที่รวมมากับค่าอื่นๆ เป็นค่าสมัครรวม

กรมธรรม์ที่ผมฝันเห็น เป็นกรมธรรม์เหมาหมด ไม่ต้องเหนื่อยหาใครผิดระหว่างนักกีฬาเอง หรือกับผู้อื่นใด
ว่าใครต้องผิดรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือรับความเสี่ยงไปเอง
เป็นว่า หากเสียชีวิตในสนามแข่งขัน ทุกชนิด เป็นอันว่าทายาทได้รับเงินเยียวยา ตามที่กรมฯระบุไว้
แม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายบกพร่องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงไปเองก็ตาม

กรมฯแบบนี้มีหรือเปล่าในบ้านเราผมยังไม่รู้อีกเหมือนกัน ถ้ามีแล้วก็ดี ถ้ายังไม่มีควรมี
ถ้าอยู่ในสภาพสมัครใจทำประกัน ควรเซ็ทให้เป็นสภาพบังคับ เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดวิ่ง(หรือแข่งขัน)

น่าไปลองศึกษาดูว่าสนามต่างประเทศที่เขาทำมาก่อนเรา เขาคิดอ่านประการนี้อย่างไร
ไม่ว่า NewYork Road Runner Club หรือ Boston Atheletic Association เขาทำอย่างไร
เพื่อเราจะได้เอาแบบนั้นบ้าง สนามบ้านเราจะได้รัดกุมขึ้น

ความใดถ้าเกิดขึ้นแล้ว เกิดมีแล้ว ทำแล้ว ผมไม่รู้เอง โปรดเมตตาจากผู้รู้ ให้ข้อมูลเราด้วย
นักวิ่งนักไตร ถามผมกันให้ไขว่ มีหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้ เลยต้องทำความไม่รู้ให้กระจ่าง

พอดีมีความพยายามแสวงหามาตรฐานการจัดสนามวิ่งขึ้นมาเป็นวาระ กำลังแสวงหาอะไรที่เป็นเรื่องดีๆ
ปลอดภัย และสะดวกกับวงการ ผมจึงขออนุญาตนำมาเอ่ยไว้ครับ..
... See MoreSee Less

ประเด็นชวนแลกเปลี่ยนจาก อ.กฤษย์ ทองคง เกี่ยวกับการประกันภัยนักวิ่งครับ - แอดมินเอก

 

Comment on Facebook

สวัสดีครับ เพชร ภัคพงษ์ มารายงานครับ
.
เมื่อค่ำวันศุกร์ 22 พค. ที่ สสส.
มีการประชุมคณะทำงานครั้งที่สอง
หลังจากเราประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พค.
ครั้ังแรกเราประชุมเพื่อวางแนวทางการทำงานและเอาเอกสารกลับไปศึกษากันครับ
ครั้งนี้ เราก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาวางกรอบว่า
มาตรฐานการจัดงานวิ่งควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
เรียกว่า "กรอบการรับรองการจัดงานวิ่งให้ได้มาตรฐาน"
มีประเด็นต่างๆคือ
1.เมื่อเริ่มวางแผนการจัดงานวิ่งระยะไกล ต้องได้รับการอนุญาตความเห็นชอบ ความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่น องค์กรที่ดูแลการจราจร องค์กรด้านความปลอดภัยใดบ้าง
2.ชีวิตประจำวันของชุมชนรอบพื้นที่การจัดการวิ่งก็สำคัญ
3.จุดสตาร์ตต้องมีลักษณะอย่างไร กว้าขวางรองรับผู้คนและจุดบริการต่างๆแค่ไหน
4.จำนวนนักวิ่ง ขนาดเส้นทาง และจำนวนผู้ดูแลควบคุมการวิ่งต้องสัมพันธ์กันอย่างไร
5.ระยะทางที่ใช้แข่ง จะต้องวัดให้ชัดเจนได้อย่างไร
6.เส้นทางวิ่งจะแบ่งสัดส่วนกับถนนทั่วไปอย่างไร บอกเส้นทางจุดเลี้ยวอย่างไร ผู้ดูแลควบคุมทางวิ่งและตำรวจต้องร่วมือประสานงานกันล่วงหน้าหรือไม่อย่างไร
7.ผู้จัดการวิ่งต้องบริหารจัดการ"ผู้ดูแลควบคุมการวิ่ง"ซึ่งจะมีหลายบทบาทหน้าที่ อย่างไรบ้าง
8.การดูแลนักวิ่งหัวแถวและท้ายแถว(ผมสนใจด้านท้าย เพราะผมคุ้นเคยมาก 5555....)
9.หลังท้ายขบวนต้องเก็บกวาดขยะอย่างไร
(อันนี้ แก้วน้ำมีคำตอบแล้วนะครัช พี่น้อง 5555....)
10.การปฐมพยาบาลและการดูแลฉุกเฉิน ต้องจัดการอย่างไร หัวข้อนี้ได้รับการเน้นว่าต้องชัดเจนและอ้างอิงถึงหน่วยงานสาธารณสุขได้
11.จุดให้น้ำ 5555.... แน่น้อนนนน 5555.... ขาดเรื่องนี้หละก็ ไม่รู้จะมีคณะทำงานชุดนี้ไปทำไม
12.การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สุขา จุดรับฝากของ
13.หมายเลขวิ่ง นักวิ่ง ต้องไม่มั่ว ควรมีข้อมูลด้านสุขภาพเขียนไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินมั้ย
14.เด็กๆมาวิ่ง ทำอย่างไร
15.การให้ข้อมูลต่างๆกับผู้สมัคร อย่างไร เมื่อไรบ้าง

มีอะไรเสนออีกมั้ยครับ
พอจะครอบคลุมอยู่นะ ผมว่า ^_^
ยินดีรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับ

ประชุมครั้งต่อไป
เราจะเอาความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเพื่อนนักวิ่งไปพิจารณานะครับ
แล้วจะลงในรายละเอียดแต่ละประเด็น
จากกรอบ เราจะมีรายละเอียดมากขึ้นครับ

ระหว่างประชุม มีบ่อยครั้งมากที่เรามองหน้ากันด้วยความรู้สึกว่า"มันใช่เลย"
ประมาณ "เออๆ ถึงว่า... มันถึงได้มีปัญหา"
อะไรงั้นครับ
ก็สนุกครับ
ด้วยความหวังว่าผลลัพธ์ของงาน
จะมีค่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนนักวิ่ง
คณะทำงานเมามันกะสิ่งที่เราทำมาก ฟินนนน.... 5555

ครับ เล่าสู่กันฟัง
รอคำแนะนำและความคิดเห็นต่างๆอยู่นะครับ
... See MoreSee Less

สวัสดีครับ เพชร ภัคพงษ์ มารายงานครับ
.
เมื่อค่ำวันศุกร์ 22 พค. ที่ สสส.
มีการประชุมคณะทำงานครั้งที่สอง
หลังจากเราประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พค.
ครั้ังแรกเราประชุมเพื่อวางแนวทางการทำงานและเอาเอกสารกลับไปศึกษากันครับ
ครั้งนี้ เราก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาวางกรอบว่า
มาตรฐานการจัดงานวิ่งควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
เรียกว่า กรอบการรับรองการจัดงานวิ่งให้ได้มาตรฐาน
มีประเด็นต่างๆคือ
1.เมื่อเริ่มวางแผนการจัดงานวิ่งระยะไกล ต้องได้รับการอนุญาตความเห็นชอบ ความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่น องค์กรที่ดูแลการจราจร องค์กรด้านความปลอดภัยใดบ้าง
2.ชีวิตประจำวันของชุมชนรอบพื้นที่การจัดการวิ่งก็สำคัญ
3.จุดสตาร์ตต้องมีลักษณะอย่างไร กว้าขวางรองรับผู้คนและจุดบริการต่างๆแค่ไหน
4.จำนวนนักวิ่ง ขนาดเส้นทาง และจำนวนผู้ดูแลควบคุมการวิ่งต้องสัมพันธ์กันอย่างไร
5.ระยะทางที่ใช้แข่ง จะต้องวัดให้ชัดเจนได้อย่างไร
6.เส้นทางวิ่งจะแบ่งสัดส่วนกับถนนทั่วไปอย่างไร บอกเส้นทางจุดเลี้ยวอย่างไร ผู้ดูแลควบคุมทางวิ่งและตำรวจต้องร่วมือประสานงานกันล่วงหน้าหรือไม่อย่างไร
7.ผู้จัดการวิ่งต้องบริหารจัดการผู้ดูแลควบคุมการวิ่งซึ่งจะมีหลายบทบาทหน้าที่ อย่างไรบ้าง
8.การดูแลนักวิ่งหัวแถวและท้ายแถว(ผมสนใจด้านท้าย เพราะผมคุ้นเคยมาก 5555....)
9.หลังท้ายขบวนต้องเก็บกวาดขยะอย่างไร
(อันนี้ แก้วน้ำมีคำตอบแล้วนะครัช พี่น้อง 5555....)
10.การปฐมพยาบาลและการดูแลฉุกเฉิน ต้องจัดการอย่างไร หัวข้อนี้ได้รับการเน้นว่าต้องชัดเจนและอ้างอิงถึงหน่วยงานสาธารณสุขได้
11.จุดให้น้ำ 5555.... แน่น้อนนนน 5555.... ขาดเรื่องนี้หละก็ ไม่รู้จะมีคณะทำงานชุดนี้ไปทำไม
12.การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สุขา จุดรับฝากของ
13.หมายเลขวิ่ง นักวิ่ง ต้องไม่มั่ว ควรมีข้อมูลด้านสุขภาพเขียนไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินมั้ย
14.เด็กๆมาวิ่ง ทำอย่างไร
15.การให้ข้อมูลต่างๆกับผู้สมัคร อย่างไร เมื่อไรบ้าง

มีอะไรเสนออีกมั้ยครับ
พอจะครอบคลุมอยู่นะ ผมว่า ^_^
ยินดีรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับ

ประชุมครั้งต่อไป
เราจะเอาความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเพื่อนนักวิ่งไปพิจารณานะครับ
แล้วจะลงในรายละเอียดแต่ละประเด็น
จากกรอบ เราจะมีรายละเอียดมากขึ้นครับ

ระหว่างประชุม มีบ่อยครั้งมากที่เรามองหน้ากันด้วยความรู้สึกว่ามันใช่เลย
ประมาณ เออๆ ถึงว่า... มันถึงได้มีปัญหา
อะไรงั้นครับ
ก็สนุกครับ
ด้วยความหวังว่าผลลัพธ์ของงาน
จะมีค่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนนักวิ่ง
คณะทำงานเมามันกะสิ่งที่เราทำมาก ฟินนนน.... 5555

ครับ เล่าสู่กันฟัง
รอคำแนะนำและความคิดเห็นต่างๆอยู่นะครับ

 

Comment on Facebook

ผู้เข้าร่วมประชุมมี พี่โต้ง พี่ปอนด์ พี่ตู๋(และพี่โจ คนขับรถของพี่ตู๋) อ.ป้อม คุณซ้ง คุณเอก คุณแบงค์จากวิ่งไหนดี และผม-เพชรครับ

เรื่องระยะทางที่วิ่ง ผมเคยใช้ Google Map คำนวณระยะทาง ได้ใกล้เคียงกับระยะวิ่งจริงนะครับ อย่างงานสิงห์ 14KM วัดในแผนที่ ได้ประมาณ 12.6 วิ่งจริงก็ประมาณนั้นครับไม่ถึง 14 น่าจะเพิ่มเรื่องมารยาทนักวิ่งด้วยนะครับ 🙂

ช่องทางก่รร้องเรียนและการตอบกลับหรือกำหนดแนวทางแก้ไข/ป้องกัน

ผมว่าเราควรตั้งเป็นสมาคมหรือสมาพันธ์นักวิ่งไทย แล้วตั้งมาตราฐานงานวิ่ง ถ้าใครจะจัดงานก็ต้องผ่านมาตราฐานของสมาคมก่อน เราจะได้สมัครไปวิ่งได้อย่างสบายใจ เพราะผมเจองานวิ่งของการท่าอากาศยานดอนเมืองไป ยังไม่กล้าไปวิ่งงานไหนต่อเลยครับ

อัตราค่าลงทะเบียนวิ่ง และ การใช้ชิพจับเวลา และเกณฑ์ต่าง ๆ อาจต้องแบ่งระหว่างวิ่งถนน กับเทรลครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ครับ นับจากนี้ ไม่ว่าจะวิ่งอูฐ หรือ วิ่งแข่งรถเมล์ จะกลายเป็นเพียง เรื่องราวเล่าขาน ตำนานแฟนตาซี ที่คนรุ่นหลัง จะไม่มีทางได้สัมผัส อีกต่อไป😃😃😃

ยืนยันอีกเสียงค่ะ รู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่า ใครรู้สึกกับงานของตัวเองได้แบบนี้ มันจะฟินมากกก

มีข้อเสนอนะคะ ไม่แน่ใจว่าอยู่ในหัวข้อย่อยของประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือเปล่า ( ถ้ามีอยู่แล้วก็ขออภัย ) คือ ควรมีการแจ้งล่วงหน้าสัก 1 อาทิตย์ในบริเวณที่จะจัดงานวิ่ง จะเป็นป้ายที่เห็นชัดเจน หรือแจกใบปลิว หรือโทรโข่ง เพื่อให้คนใช้รถ ใช้ถนน หรือ คนที่สัญจรไปมาได้รับรู้ และหลีกเลี่ยงการใช้ถนนในวันดังกล่าว หลายครั้งที่วิ่งบนถนนแล้วถูกรถบนถนนบีบแตร รู้สึกผิดและเกรงใจเขามากที่มาใช้ถนนของเขา ... ฝากด้วยนะคะ

สถานที่จอดรถของนักวิ่ง

อยากให้มีข้อกำหนด เรื่อง จำนวนงานวิ่ง ที่ปิดถนนจัดในแต่ละวัน เคยเจอสามงานจัดพร้อมกัน ๑.ปิดด่วนลอยฟ้า ๒.แถวสนามหลวงจนถึงตีนสะพานพระรามแปด ๓.แถวอนุสาวรีย์ คือถ้ามันปิดถนนเยอะจนเกินไป มันสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน ผู้ใช้รถใช้ถนนมากจนเกินไปครับ

ดีใจที่มีกลุ่มงานนี้ขึ้นค่ะ เอาใจช่วยนะคะ

+ View previous comments

เรียนเชิญเพื่อนนักวิ่งมาพัฒนาวงการวิ่งไปด้วยกัน

==========

การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีงานวิ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับนักวิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
ในขณะที่วงการวิ่งเติบโตขึ้นมาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิ่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้นักวิ่งประสบกับอุปสรรคและความคับข้องใจเมื่อไปร่วมงานวิ่ง ทั้งในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างความสะดวกสบาย ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างความปลอดภัยในชีวิต
.
ต้นเดือนพฤษภาคม 2558 ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยได้จัดการเสวนาเพื่อแสวงหาแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทย ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนามาตรฐานการจัดงานวิ่ง เพื่อประโยชน์ของนักวิ่งทุกคน
.
ในการเสวนา มีตัวแทนนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันแนวทางการพัฒนามาตรฐานการจัดงานวิ่งเป็นจำนวนมาก และในตอนท้ายได้มีการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการจัดงานวิ่งไทยขึ้น ประกอบด้วย
.
คุณฐิติ ยะกุล (โต้ง) ประธานคณะทำงาน
คุณบัญจรัตน์ สุหฤทดำรง (ตู๋) กรรมการ
คุณปุณยนุช หิรัญอร (ปอนด์) กรรมการ
องค์อร รัตนนาถถาวร (ป้อม) กรรมการ
สุรพงศ์ ธวัชชัยไพศาล (ซ้ง) กรรมการ
พีระ โศภิตนุกุล (เฟื่อง) กรรมการ
ภัคพงษ์ ภาคภูมิ (เพชร) กรรมการ
สมภพ แจ่มจันทร์ (เอก) เลขาคณะทำงาน
.
ตอนนี้คณะทำงานกำลังเดินหน้าหารือเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการจัดงานวิ่ง โดยค้นคว้ามาตรฐานการจัดงานวิ่งของประเทศต่างๆ จำนวนมาก มาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนามาตรฐานเฉพาะของประเทศไทย เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำให้การจัดงานวิ่งในบ้านเรามีคุณภาพ ก่อนที่จะพัฒนากลไกการนำไปใช้จริงและการตรวจสอบมาตรฐานต่อไป
.
เราตั้งเพจนี้ขึ้นมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนักวิ่งเพื่อนนักวิ่งทุกท่าน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เพื่อนๆ อยากเห็นงานวิ่งในเมืองไทยมีมาตรฐานอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ผู้จัดงานวิ่งควรคำนึงในการจัดงาน อะไรคือสิ่งสำคัญที่นักวิ่งต้องการในการไปร่วมงานวิ่ง ฯลฯ สามารถแจ้งให้เราทราบผ่านเพจนี้ได้เลยครับ
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

งานเสร็จ พร้อมนำเสนอแล้วนะครับ 17 กย.นี้ m.facebook.com/story.php?story_fbid=2194976600774893&id=1597440237195202

เป็นกำลังใจให้คณะกรรมการทุกท่านนะครับ

คือผมอยากรู้ว่า ปัญหาที่งานวิ่งทุกๆงานต้องเจอ แต่บางงานก็ยังแก้ไขกันไม่ค่อยได้ เป็นเพราะอะไร เช่น - วิ่งแล้วไม่มีน้ำดื่ม หรือน้ำดื่มไม่พอ - อาหารมีไม่เพียงพอต่อนักวิ่งแนวหลัง วิ่งมาเสร็จ ไม่เหลืออะไรให้กินแล้ว - การกั้นถนน บางงานไม่มีแม้แต่กรวยกั้น ซึ่งควรเป็นความสำคัญลำดับแรกๆเลยนะ - การแจก BIB ล่าช้า เลยทำให้การปล่อยตัวล่าช้าออกไป และจะยิ่งทำให้อากาศร้อนมากขึ้น กันถนนยากขึ้น - เหรียญรางวัลไม่พอต่อจำนวนผู้สมัคร ทั้งๆที่มีการกำหนดจำนวนคนแข่ง - บางงานเสื้อหมด ทั้งๆที่ตอนสมัครก็กรอกไซส์เสื้อเรียบร้อยแล้ว แต่พอมารับจริง ปรากฏว่าหมด คืออะไร? อันนี้อยากรู้จริงๆ เพราะถ้าเรารับรู้ถึงปัญหาแล้ว แต่ทำไมบางงานยังแก้ไขไม่ได้ครับ

ถ้าได้มาตรฐานแล้วผู้จัดงานจะมีมาตรฐานหรือเปล่า ข้ออ้างเยอะ

ถ้าจะ Copy มาตรฐานของฝรั่งมาใช้ก้อควรพิจารณาเรื่องที่ทางผู้จัดงานคนไทยทำได้ดีแค่ไหนด้วย และกำหนดให้วันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์เป็นการจัดงานวิ่ง ไอ้พวกใช้รถก็ควรปรับตัว นอนอยุ่บ้าน ดูตัวอย่างของพี่ยุ่นเค้าซิ ปิดเมืองวิ่งกันเลย

ก็หลักๆในความคิด ก็เรื่องปิดถนน นำ้กิน ห้องนำ้ รถพยายาลอ่ะเน่อะ

เป็นกำลังใจและขอบคุณคณะทำงานเพื่อส่วนรวมทุกท่านครับ

สำหรับเรา มาตรฐานที่ต้องมีมากที่สุดคือ "ความปลอดภัย" ค่ะ ที่ผ่านมา เจอหลายๆงานที่จัดการจราจรไม่ดีเพียงพอ ต้องวิ่งรวมกับรถยนต์บ้าง รถเข้ามาวิ่งในเลนที่นักวิ่งวิ่งอยู่บ้าง (กรณีหลังนี่ น่าจะเป็นเพราะคนขับรำคาญนักวิ่งมั้งคะ เพราะบางคันเบิ้ลเครื่องใส่ แกล้งขับเร็ว) ส่วนเรื่อง Facilities อื่นๆ ขอแค่น้ำดื่มเพียงพอ ก็ OK แล้วค่ะ ข้าวปลาอาหาร จบงานแล้วไปหาทานต่อได้ แต่ระหว่างวิ่ง น้ำสำคัญมากที่สุดเลยค่ะ

+ View previous comments

4 years ago

มาตรฐานการจัดงานวิ่งไทย

... See MoreSee Less

Load more